07/06/2018 Διοργάνωση Ημερίδας στις 22 Ιουνίου 2018 «Πολυτροπικός Διάδρομος Μεταφορών ADRIETA – Η θάλασσα των συνεργειών, η γη της πολυτροπικότητας»
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί


05/03/2009
Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο «Αναβάθμιση, επέκταση και ασφάλεια του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου ιδιωτικών ΚΤΕΟ» (Διακήρυξη 1/2009)
Ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ».
03/02/2009
Διευκρινίσεις επί των όρων της με αριθμ. 9/2008 προκήρυξης
Για το διαγωνισμό της με αριθμ. 9/2008 Προκήρυξης με θέμα: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ( ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών (ΓΓΕ) », δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις επί των όρων της Προκήρυξης.
18/12/2008
Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών (ΓΓΕ)» (Διακήρυξη 9/2008)
Ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά , για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου:«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών (ΓΓΕ)».
18/12/2008
Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδικών μηχανογραφικών προγραμμάτων της Γ.Γρ.Επικοινωνιών (Διακήρυξη Νο 8/08)
09/12/2008
Διευκρινίσεις επί των όρων της με αριθμ. 6/2008 προκήρυξης
Για το διαγωνισμό της με αριθμ. 6/2008 Προκήρυξης με θέμα : «προμήθεια δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων», δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις:
09/12/2008
Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού (Διακήρυξη Νο 6/08)
Λόγω της απεργίας των Δημοσίων υπαλλήλων,  που έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ για την 10η Δεκεμβρίου 2008,  ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,  μεταθέτουμε τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού της Διακήρυξης Νο 6/08 κατά επτά ( 7 ) ημέρες. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 17η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 – 10.30 πμ.
04/11/2008
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο ( 2 ) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο ( 2 ) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.
17/10/2008
Επιλογή αναδόχου για το έργο «Μελέτη ωρίμανσης και εξειδίκευσης δράσεων /έργων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών στη 4η Προγραμματική περίοδο» στα πλαίσια του Μέτρου 5.1 του Ε.Π. «ΚτΠ»
Επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου «Μελέτη ωρίμανσης και εξειδίκευσης δράσεων /έργων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών στη 4η Προγραμματική περίοδο» στα πλαίσια του Μέτρου 5.1 του Ε.Π. «ΚτΠ».
22/09/2008
Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού για τη Διακήρυξη Νο 5/08
Μετατίθεται ο χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού της Διακήρυξης Νο 5/08 κατά πέντε ( 5 ) ημέρες. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 29η  Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 – 10.30 πμ.
18/09/2008
Διευκρινίσεις επί των όρων της με αριθμ. 5/2008 προκήρυξης
Διευκρινίσεις επί των όρων της με αριθμ. 5/2008 προκήρυξης με θέμα : «Προμήθεια ανταλλακτικών των μηχανημάτων και των αναλυτών καυσαερίων που λειτουργούν στα Δημόσια ΚΤΕΟ, στις κινητές μονάδες ελέγχου καυσαερίων και στο Εργαστήριο Ανάλυσης Καυσαερίων».
« Προηγούμενα 10
Σελίδες : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] Επόμενα 10 »

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας