15/01/2018 Ημερίδα με θέμα: «Εισαγωγή της Θεματικής Ενότητας: Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στα Δημοτικά σχολεία της Χώρας» και παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «E drive Academy»
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί


26/06/2008
Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο «Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΥΜΕ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους».
Επανάληψη του ανοικτού διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους».
26/06/2008
Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια - εκτύπωση εντύπων
Ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια - εκτύπωση διαφόρων εντύπων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
30/05/2008
Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο «Προσδιορισμός και εξειδίκευση της επικοινωνιακής στρατηγικής - Κατάρτιση και υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας, προβολής και πληροφόρησης του έργου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών»
Ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Προσδιορισμός και εξειδίκευση της επικοινωνιακής στρατηγικής - Κατάρτιση και υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας, προβολής και πληροφόρησης του έργου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών».
21/06/2007
Ανοικτός διαγωνισμός για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΥΜΕ
Ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ,  με κριτήριο  κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή,  για  την  επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου :  « Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για  χρονικό  διάστημα  ενός (1) έτους ».   
12/06/2007
Διευκρινίσεις επί των όρων της με αριθμ. 5/07 Προκήρυξης
Διευκρινίσεις επί των όρων της  με αριθμ. 5/07 Προκήρυξης με θέμα : «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής , που θα διατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία , για τη λειτουργία της νέας εφαρμογής του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.)».
08/06/2007
Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών ειδικών χρήσεων (servers)
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού,  για  την  προμήθεια  ηλεκτρονικών υπολογιστών ειδικών χρήσεων (servers).
09/05/2007
Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής
Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής , που θα διατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία , για τη λειτουργία της νέας εφαρμογής του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.)».
03/05/2007
Ανοικτός Διαγωνισμός (Επαύξηση της ισχύος του Υ/Σ Μέσης Τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού)
Ανοιχτός   διαγωνισμός   σε   ευρώ για    την   εκτέλεση  του  έργου : « επαύξηση  της  ισχύος  του  υ/ς  μέσης  τάσης  του  KTEO  ελληνικού  και  ηλεκτροδότηση  της  νέας  αίθουσας  του  κτηρίου  του  εργαστηρίου  ανάλυσης   καυσαερίων »
21/02/2007
Προμήθεια ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
    Διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων μεσαίου   τύπου,  προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των  Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
21/02/2007
Ματαίωση προηγούμενου και επανάληψη με τροποποιημένους όρους διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού
Ματαίωση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού (18053/4081/15-11-2006 απόφαση) για την προμήθεια λογισμικού και επανάληψή του με τροποποίηση  των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών  της αρχικής προκήρυξης (περισσότερα)
« Προηγούμενα 10
Σελίδες : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] Επόμενα 10 »

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας