Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί


08/12/2015
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επισκευή (προμήθεια και εγκατάσταση υλικών) σαράντα τριών (43) ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
08/12/2015
Πρωτογενές αίτημα για έγκριση απευθείας ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Επικαιροποίηση κειμένων των Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ) για τα Υδραυλικά Έργα»
04/12/2015
Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, που θα χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση εξυπηρετητή στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος, του Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων (Ε,Μ,Μ,Ε,) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και διασύνδεσή του με τα Εθνικά Μητρώα των άλλων κρατών - μελών
02/12/2015
Πρωτογενές αίτημα για την κατασκευή και προμήθεια 15.000 ζευγών κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων
01/12/2015
Πρωτογενές αίτημα για Προμήθεια - κατασκευή εντοιχισμένης βιβλιοθήκης - ντουλάπας
26/11/2015
Κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια πέντε (5) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στη μειοδότρια ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
24/11/2015
Ανάθεση στην εταιρεία «netbull Υπηρεσίες Πληροφορικής Ε.Π.Ε.» του έργου της προμήθειας εξοπλισμού και αποκατάστασης δυσλειτουργιών του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος του επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε-Παπάγου, κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
24/11/2015
Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια χάρτου υγείας και ειδών καθαριότητας για τις λειτουργικές ανάγκες του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
24/11/2015
Έγκριση του από 27-04-2015 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και Τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού πληροφορικής του Τομέα Μεταφορών και Δικτύων του Υπ.Υ.ΜΕ.Δι. και των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας» (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 6/2014), όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την υπ’ αριθμ. 1181/17-11-2015 επιστολή της εταιρείας «Netbull Υπηρεσίες Πληροφορικής Ε.Π.Ε.» και ανακήρυξη της εν λόγω εταιρείας ως προσωρινής Αναδόχου του έργου
24/11/2015
Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων επιβατηγών οχημάτων, μοτοσυκλετών, νομικών προσώπων, ρυμουλκούμενων και μηχανημάτων έργων» (Διακήρυξη 1/2015)
« Προηγούμενα 10
Σελίδες : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] Επόμενα 10 »

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας