06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
image

Διαγωνισμοί


10/12/2015
Επανάληψη Διενέργειας διαγωνισμού για το έργο "Αναβάθμιση και συντήρηση του Υφιστάμενου Δικτύου της ΔΜΕΟ", νυν τμήματος της ΔΟΥ
08/12/2015
Πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου: «Αναδιαμόρφωση των χώρων του επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 182 – Αθήνα κτιρίου του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ελαιοχρωματισμοί, ηλεκτρολογικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες, ξυλουργικές εργασίες, επιδιόρθωση πατωμάτων, εργασίες κλειθροποιού, δημιουργία χωρισμάτων με γυψοσανίδα κλπ.)»
08/12/2015
Πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου της παροχής υπηρεσιών φύλαξης των Αποθηκών Ασπροπύργου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επί της Λεωφόρου Νάτο 400 στη θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών
08/12/2015
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή και προμήθεια 15.000 ζευγών κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων»
08/12/2015
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επισκευή (προμήθεια και εγκατάσταση υλικών) σαράντα τριών (43) ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
08/12/2015
Πρωτογενές αίτημα για έγκριση απευθείας ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Επικαιροποίηση κειμένων των Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ) για τα Υδραυλικά Έργα»
04/12/2015
Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, που θα χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση εξυπηρετητή στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος, του Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων (Ε,Μ,Μ,Ε,) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και διασύνδεσή του με τα Εθνικά Μητρώα των άλλων κρατών - μελών
02/12/2015
Πρωτογενές αίτημα για την κατασκευή και προμήθεια 15.000 ζευγών κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων
01/12/2015
Πρωτογενές αίτημα για Προμήθεια - κατασκευή εντοιχισμένης βιβλιοθήκης - ντουλάπας
26/11/2015
Κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια πέντε (5) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στη μειοδότρια ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
« Προηγούμενα 10
Σελίδες : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] Επόμενα 10 »

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας