16/08/2017 «Τελική Επίδειξη έργου Ι_HeERO για την Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Αυτόματου Συστήματος Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης eCall: Η περίπτωση της Ελλάδας», 24/10/2017, ώρα 10:00, Υπουργείο Υποδομών & μεταφορών, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγος
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
image

Διαγωνισμοί


14/12/2015
Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια ραφιών τύπου DEXION για κάλυψη αναγκών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
11/12/2015
Πρωτογενές αίτημα για επιλογή εξειδικευμένου αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.»
10/12/2015
Επανάληψη Διενέργειας διαγωνισμού για το έργο "Αναβάθμιση και συντήρηση του Υφιστάμενου Δικτύου της ΔΜΕΟ", νυν τμήματος της ΔΟΥ
08/12/2015
Πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου: «Αναδιαμόρφωση των χώρων του επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 182 – Αθήνα κτιρίου του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ελαιοχρωματισμοί, ηλεκτρολογικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες, ξυλουργικές εργασίες, επιδιόρθωση πατωμάτων, εργασίες κλειθροποιού, δημιουργία χωρισμάτων με γυψοσανίδα κλπ.)»
08/12/2015
Πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου της παροχής υπηρεσιών φύλαξης των Αποθηκών Ασπροπύργου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επί της Λεωφόρου Νάτο 400 στη θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών
08/12/2015
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή και προμήθεια 15.000 ζευγών κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων»
08/12/2015
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επισκευή (προμήθεια και εγκατάσταση υλικών) σαράντα τριών (43) ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
08/12/2015
Πρωτογενές αίτημα για έγκριση απευθείας ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Επικαιροποίηση κειμένων των Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ) για τα Υδραυλικά Έργα»
04/12/2015
Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, που θα χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση εξυπηρετητή στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος, του Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων (Ε,Μ,Μ,Ε,) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και διασύνδεσή του με τα Εθνικά Μητρώα των άλλων κρατών - μελών
02/12/2015
Πρωτογενές αίτημα για την κατασκευή και προμήθεια 15.000 ζευγών κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων
« Προηγούμενα 10
Σελίδες : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] Επόμενα 10 »

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας