08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ | 18/02/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Δ34)
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί


27/12/2018
Κατακύρωση στη μειοδότρια επιχείρηση «ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΠΙΣΤΗΣ» της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τη μεταστέγαση της ΕΥΔΕ Μακεδονίας και της ΔΑΕΦΚ Βορείου Ελλάδος (Διακήρυξη 22/2018)
27/12/2018
Κατακύρωση στη μειοδότρια επιχείρηση «ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΙΩΑΝΝΗΣ» της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τη μεταστέγαση του αρχείου της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
24/12/2018
Ανασύνθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. οικ. 97763/7905/12-12-2018 [διακήρυξη 26/2018] για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε (Δήμος Παπάγου) και στο κτίριο του Υπουργείου επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι, για χρονικό διάστημα από 01/01/2019 μέχρι 30/04/2019
24/12/2018
Παροχή συναίνεσης για την ανάθεση υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στην προετοιμασία, προκήρυξη και διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης για την εκμετάλλευση του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) στο Θριάσιο Πεδίο για λογαριασμό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.
21/12/2018
Πρωτογενές αίτημα για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την υπηρεσία: «Παραγωγή καρτών ευφυούς ταχογράφου»
19/12/2018
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την: «Κατασκευή και προμήθεια κρατικών μεταλλικών πινακίδων επιβατικών οχημάτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων έργων, ρυμουλκούμενων, επιβατικών οχημάτων που εισάγονται με δασμοφορολογικές ελαφρύνσεις ή ατελώς, νομικών προσώπων και φορτηγών δημοσίας χρήσης εθνικών και διεθνών μεταφορών»
19/12/2018
Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων <<ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ>>, για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής, νομικής και διοικητικής πληροφόρησης, για το έτος 2019
18/12/2018
Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής νομικής πληροφόρησης στη βάση δεδομένων <<ΝΟΜΟΣ>> της εταιρείας INTRASOFT International SA, κατά το έτος 2019
17/12/2018
Προμήθεια επτά (7) σκληρών δίσκων
13/12/2018
Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια: «Νέου μηχανογραφικού συστήματος μισθοδοσίας», για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
« Προηγούμενα 10
Σελίδες : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] Επόμενα 10 »

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων