13/11/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθμ.πρωτ.:Οικ.46240/15-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΗΦ465ΧΘΞ-Ρ0Ι)-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ7,Δ8,Δ29,Δ30
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί


03/04/2018
Προμήθεια – Εκτύπωση φακέλων αλληλογραφίας και μπλοκ «Έκθεση ΕλέγχουΚαυσαερίων»
02/04/2018
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Kολωνία, του κ. Μπίνη Αθανάσιου από 16-04-2018 έως 19-04-2018
02/04/2018
Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών υποβολής προτάσεων έργων μεταφορών για ένταξη και χρηματοδότηση στο μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) – Τομέας Μεταφορών
30/03/2018
Ανασύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: «Υπηρεσία παραγωγής καρτών ψηφιακού ταχογράφου
30/03/2018
Ανασύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: Συντήρηση και Τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού πληροφορικής του Τομέα Μεταφορών και Δικτύων του Υπ.Υ.ΜΕ.Δι. και των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
30/03/2018
Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης της συμφωνίας πλαίσιο για την παροχή, από Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., ταχυδρομικών υπηρεσιών στους ειδικούς φορείς του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
30/03/2018
Παροχή υπηρεσιών αναπαραγωγής σχεδίων
30/03/2018
Παροχή Υπηρεσιών Δημοσίευσης στον Τύπο, ανακοινώσεων που απαιτούνται για την κήρυξη απαλλοτριώσεων
29/03/2018
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Λιουμπλιάνα, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και τριών (3) συνεργατών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
29/03/2018
Αίτημα για έγκριση δέσμευσης ποσού για το διαγωνισμό ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του έργου της Υποθαλάσσιας Οδικής Ζεύξης Σαλαμίνας»
« Προηγούμενα 10
Σελίδες : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] Επόμενα 10 »

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας