22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί


05/12/2018
Παροχή Υπηρεσιών αναβάθμισης και τεχνικής υποστήριξης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (PLETHORA) της ΕΥΔΕ Κ.Υ.Λ.Υ
03/12/2018
Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών φωτοτύπισης, εκτύπωσης, ψηφιοποίησης και βιβλιοδεσίας, εντύπων και σχεδίων ξηρογραφίας, κατά τα έτη 2018 και 2019
03/12/2018
Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς καρτών ψηφιακού ταχογράφου και λοιπών υπηρεσιακών εγγράφων, κατά το έτος 2019
30/11/2018
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε στο Δήμο Παπάγου και στο κτίριο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι, για χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως 30/04/2019, προϋπολογισθείσας δαπάνης πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ 56.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
30/11/2018
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλλες του κ. Χρονόπουλου Γεώργιου (ΠΕ Μηχανικών) από 03/12/2018 έως 04/12/2018
30/11/2018
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για προμήθεια προεκτυπωμένων πλαστικών καρτών και εκτυπωτικών μηχανημάτων πλαστικής κάρτας, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα μίας χιλιάδων ευρώ #31.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%
30/11/2018
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη, του κ. Αστεριάδη Οικονόμου και της κ. Καλλιόπης Ντούτη
28/11/2018
Επιλογή προσωρινών αναδόχων για τη μεταστέγαση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Μακεδονίας, της Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος και του αρχείου της Δ/νσης Κτηριακών Υποδομών του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (Διακήρυξη 22/2018)
Έγκριση του από 15-11-2018 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή μεταφορικής επιχείρησης, που θα αναλάβει τη μεταστέγαση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Μακεδονίας, της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) και του αρχείου της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Διακήρυξη 22/2018).
27/11/2018
Προμήθεια βιβλιοθηκών γραφείου (ντουλάπες) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της ΕΥΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
27/11/2018
Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Υποδομών Αεροδρομίων στην εκπόνηση των μελετών για τη δημοπράτηση του έργου: «Επέκταση - βελτίωση πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ» και συναφή έργα»
« Προηγούμενα 10
Σελίδες : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] Επόμενα 10 »

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων