22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί


08/03/2019
Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, προς κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών των κτιρίων στέγασης των νεοσύστατων των ΤΑΕΦΚ Ανατολικής και Δυτικής Αττικής
05/03/2019
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή της υπηρεσίας: «Παραγωγή καρτών ευφυούς ταχογράφου» για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για έξι (6) μήνες
05/03/2019
Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και δημιουργίας επετειακής ταυτότητας, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 150 χρόνων Ελληνικού Σιδηροδρόμου
01/03/2019
Προμήθεια επίπλων γραφείου για τη λειτουργία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
01/03/2019
Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού για τη φύλαξη στα κτίρια του Υπ.Υποδομών και Μεταφορών [Διακήρυξη 26/2018 – ΑΔΑΜ: 18PROC004174916] και προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32 του ν.4412/2016
01/03/2019
Πρωτογενές αίτημα για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη φύλαξη στα κτίρια α) Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγος και β)Λεωφ.Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, για δύο έτη, προϋπολογισθείσας δαπάνης 508.400,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
28/02/2019
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την «Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στο κτίριο επί της Λ. Κηφισίας 37-39 στο Δήμο Αμαρουσίου, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #74.400,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%
26/02/2019
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης στις Βρυξέλλες, των κ.κ. Ιωάννη Καρνέση (Γενικό Δ/ντή Συγκοινωνιακών Υποδομών) και Αθανάσιου Δέτση (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Γραφείο Υπουργού Υ.ΜΕ.) στις 05 Μαρτίου 2019
26/02/2019
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στο Ταλλίν της Εσθονίας, του κ. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνου (Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Μεταφορών) από 05 έως 08 Μαρτίου 2019
26/02/2019
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλλες, του κ. Δημαρίδη Αχιλλέα (υπάλληλος του Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Μεταφορών) από 04 έως 06 Μαρτίου 2019
« Προηγούμενα 10
Σελίδες : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] Επόμενα 10 »

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων