13/11/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθμ.πρωτ.:Οικ.46240/15-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΗΦ465ΧΘΞ-Ρ0Ι)-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ7,Δ8,Δ29,Δ30
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Στρατηγική Μεταφορών
ATH.ENA CARD
image

Στρατηγική Μεταφορών


Οι επιχειρησιακοί στόχοι της  Διεύθυνσης Στρατηγικής Μεταφορών  είναι η διαμόρφωση προτάσεων αναπτυξιακής εθνικής στρατηγικής στον τομέα των  μεταφορών, η προώθηση πολιτικής καινοτόμων εφαρμογών και ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα ευφυών συστημάτων μεταφορών  και των αειφορικών μεταφορών, η επεξεργασία και εισήγηση μέτρων ανάπτυξης του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο  συντονισμός, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση της στρατηγικής των μεταφορών καθώς και ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών του τομέα μεταφορών για χάραξη εθνικής πολιτικής στα θέματα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας - ΕΕ και Διεθνών Οργανισμών.

 

Η Διεύθυνση Στρατηγικών Μεταφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
 

α. Τμημα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Μεταφορών
 
β. Τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 
γ. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας