06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Ευφυή Συστήματα Μεταφορών Κανονιστικό Πλαίσιο
image

Κανονιστικό Πλαίσιο


Ισχύον και Ευρωπαϊκό και Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.ΤΙΤΛΟΣ

ΘΕΜΑ

  •  Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών


ΟΔΗΓΙΑ 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 «περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς»

 

  •  Εναρμόνιση της Οδηγίας 2010/40


Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ

 


Συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ σχετικά με την εναρμονισμένη παροχή διαλειτουργικού πανενωσιακού συστήματος eCall

  •   Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός 885/2013


Συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS) όσον αφορά την “παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων”

  • Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός 886/2013 


Συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ σχετικά με “τα δεδομένα και τις διαδικασίες για τη δωρεάν, ενδεχομένως, παροχή ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία, σχετικών με την οδική ασφάλεια, στους χρήστες”

  • Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός 962/2015  


Σχετικά με “την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο”

Σχετικά με “την ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ ”
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας