22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Επιβατικές Μεταφορές Τμήμα Αστικών Μεταφορών Παράβολα
ATH.ENA CARD
image

Παράβολα


Η Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη πάταξης της γραφειοκρατίας και διευκόλυνσης των φορολογικών συναλλαγών, έχει εντάξει στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) συγκεκριμένα παράβολα, όπως αυτά προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αρμοδιότητας ή συναρμοδιότητας αυτής. 
Επί της παρούσης, μπορείτε να αιτηθείτε μέσω της εφαρμογής του e-Παραβόλου και στο σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm υπό του Φορέα Δημοσίου: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών/ Επιβατικές Οδικές Μεταφορές συγκεκριμένους τύπους παραβόλων υπό τις κάτωθι αντίστοιχες κατηγορίες παραβόλων: 
Άδεια θέσης σε κυκλοφορία ΕΔΧ αυτοκινήτου
Άδεια θέσης σε κυκλοφορία Τουριστικού Τραίνου
Ανταλλακτικές πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκίνητων οχημάτων
Ειδικές Άδειες Οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου
Κυκλοφορία ειδικού τουριστικού ΛΔΧ
Λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης ΕΙΧ αυτοκινήτων
Λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης μοτο,3τροχ,4τροχ οχημάτων
Πινακίδες δοκιμαστικής κυκλοφορίας αυτοκίνητων οχημάτων
Πινακίδες σε ΕΔΧ αυτοκίνητο
Επισημαίνεται, ότι οι όροι και η διαδικασία υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση e-Παραβόλου, πληρωμής, κατάθεσης και επιστροφής αυτού καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1163/3-07-2013 (Β’ 1675) υ.α  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
- υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1163/3-07-2013 (Β’ 1675) υ.α
- ν.4070/2012 (Α’ 82), όπως ισχύει.
- άρθρο 6 του π.δ. 348/1997 (Α’ 238), όπως ισχύει.
- άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 18369/500/7-06-1984 (Β’ 403) υ.α., όπως ισχύει
- υπ’ αριθμ. οικ Α 51964/4963/24-04-2013 (Β’ 1034) υ.α.
- παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. Α-48191/3257/31-07-2000 (Β’ 1026) κ.υ.α., όπως ισχύει.
- υπ’ αριθμ Β-39170/850/20-01-1997 Β’ 124Β) κ.υ.α. όπως ισχύει.
- παρ. Ε του άρθρου 35 του ν.3986/2011 (Α’ 152), όπως ισχύει.
- περίπτωση δ’ της παρ.1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Α-8382/1905/8-08-2013 (Β’ 2046) ΥΑ
- άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 16597/31-12-2010 (Β’ 2156) ΚΥΑ όπως ισχύει
- παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 15732/13-11-2012 (Β’ 3053) ΚΥΑ, όπως ισχύει.
- παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 16598/31-12-2010 (Β’ 2189) ΚΥΑ.
- άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 22212/29-10-2008 (Β’ 2267) ΚΥΑ, όπως ισχύει.
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων