Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Ι-ΚΤΕΟ
Μεταφορές
01Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια
02Επιβατικές Μεταφορές
03Εμπορευματικές Μεταφορές
04Τεχνολογία Οχημάτων
05Στρατηγική Μεταφορών
06Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων
07Τεχνικός Έλεγχος Δικύκλων
08Ι-ΚΤΕΟ
08.01Νομοθεσία
08.02Εγκύκλιοι
08.03Δικαιολογητικά για την ίδρυση ΙΚΤΕΟ
08.04Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άδεια Λειτουργίας ΙΚΤΕΟ
08.05Προσωπικό που στελεχώνει τα ΙΚΤΕΟ
08.06Κατάλογος ΙΚΤΕΟ σε λειτουργία
08.07Κατάλογος ΙΚΤΕΟ που έχουν λάβει Άδεια Ίδρυσης και Άδειες Επέκτασης
08.08Στοιχεία λειτουργίας Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ σε όλη τη χώρα
08.09Έλεγχος Μηχανογραφικού Συστήματος ΙΚΤΕΟ
08.10Στοιχεία Κυκλοφορούντων Δικύκλων και Βαρέων Οχημάτων
09Θέματα Οδικού Μεταφορέα
10Ψηφιακός Ταχογράφος
11Δημόσιες Διαβουλεύσεις για έργα Μεταφορών
12Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
13Ανακοινώσεις
14Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών
15Διαρθρωτικά Προγράμματα
16Ημερήσια Στοιχεία Νέων Ταξινομήσεων Οχημάτων
17Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Μεταφορών
18Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας
19ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΩΡΩΠΟΥ
ATH.ENA CARD
image

Ι-ΚΤΕΟ


Τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) είναι ένας καινούργιος θεσμός που έρχεται να συμβάλει στην οδική ασφάλεια και στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω των περιοδικών τεχνικών ελέγχων σε κυκλοφορούντα οχήματα που θα διενεργείται από αυτά, εφαρμόζοντας πλέον την προβλεπόμενη, από την ισχύουσα νομοθεσία, συχνότητα τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Δείτε στην αριστερή στήλη περισσότερες πληροφορίες για τα ΙΚΤΕΟ (Σκοπός, Ίδρυση και Λειτουργία).

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας