Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Τεχνολογία Οχημάτων
Μεταφορές
01Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια
02Επιβατικές Μεταφορές
03Εμπορευματικές Μεταφορές
04Τεχνολογία Οχημάτων
04.01Εφαρμογή Νέου Μηχανογραφικού Συστήματος στις Εγκρίσεις Τύπου
04.02Προδιαγραφές Οχημάτων
04.03Οδηγίες για το κοινό που σχετίζονται με την Ασφάλεια των Προϊόντων
04.04Συνεργεία επισκευής οχημάτων
04.05Εξουσιοδοτημένα Εργαστήρια
04.06Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
04.07Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων-ADR
04.08Δελτία κοινοποίησης Ευρωπαϊκών εγκρίσεων τύπου φορτηγών και λεωφορείων
04.09Εκπομπές CO2 Επιβατικών Οχημάτων
04.10Εξαρτήματα LPG
04.11Εξαρτήματα CNG
04.12Ημερομηνίες περιορισμού ταξινόμησης
04.13Εγκρίσεις οχημάτων (2007/46ΕΚ)
04.14Αποφάσεις τέλους σειράς ελαφρών ρυμουλκούμενων οχημάτων
04.15Εκπομπές Euro5 Euro6 EuroV EuroVI
04.16Οχήματα Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού
05Στρατηγική Μεταφορών
06Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων
07Τεχνικός Έλεγχος Δικύκλων
08Ι-ΚΤΕΟ
09Θέματα Οδικού Μεταφορέα
10Ψηφιακός Ταχογράφος
11Δημόσιες Διαβουλεύσεις για έργα Μεταφορών
12Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
13Ανακοινώσεις
14Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών
15Διαρθρωτικά Προγράμματα
16Ημερήσια Στοιχεία Νέων Ταξινομήσεων Οχημάτων
17Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Μεταφορών
18Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας
19ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΩΡΩΠΟΥ
ATH.ENA CARD
image

Τεχνολογία Οχημάτων


     Η τεχνολογία των οχημάτων εξελίσσεται ραγδαία και συνεχώς προκύπτουν νέα ζητήματα που επιβάλλον την εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου. Η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων , είναι αμιγώς τεχνική υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, με αρμοδιότητες όπως οι προδιαγραφές οχημάτων, οι εγκρίσεις τύπου οχημάτων και τα συνεργεία επισκευής οχημάτων, κ.λ.π. 
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας