Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις
ATH.ENA CARD
image

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις07/07/2017

Δημόσια κλήρωση για για τη συγκρότηση δύο (2) τριμελών επιτροπών και την αντικατάσταση ενός (1) αναπληρωματικού μέλους της Μόνιμης Επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών για τα κτήρια της Γενικής Γραμματείας Υποδομών

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στη Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας - Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών - δημόσια κλήρωση, μεταξύ των πληρούντων τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής υπαλλήλων, που υπηρετούν σε Υπηρεσίες που στεγάζονται στο κτήριο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 182- Αθήνα, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση και στην υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 182/9/2-1-2017 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 27287/1782/13-04-2017 όμοια, για τη συγκρότηση δύο (2) τριμελών επιτροπών και την αντικατάσταση ενός (1) αναπληρωματικού μέλους της Μόνιμης Επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών για τα κτήρια της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Η αντικατάσταση του ανωτέρω μέλους θα πραγματοποιηθεί, διότι υπάρχει ασυμβίβαστο των κύριων καθηκόντων της υπαλλήλου αυτής, ύστερα από τη μετακίνησή της σε οργανική μονάδα της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με την ιδιότητά της ως μέλος επιτροπής παραλαβής. 
Η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ των υπαλλήλων όλων των κλάδων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ των Διευθύνσεων που στεγάζονται στο κτήριο της Γ.Γ.Υ. (Χαρ. Τρικούπη 182 – Αθήνα).


Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας