08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Ανακοινώσεις για τις Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές
ATH.ENA CARD
image

Ανακοινώσεις για τις Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές



02/01/2017

Χορήγηση Αδειών ΕΔΥΜ έτους 2017

Χορήγηση από 9-1-2017 μέχρι και 10-2-2017 των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ 2017 στους δικαιούχους που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα, εφόσον προηγουμένως καταθέσουν τα βιβλία ΕΔΥΜ 2016 και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν παραλάβουν το βιβλίο ΕΔΥΜ για το 2017, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, το βιβλίο θα θεωρείται αδιάθετο και μπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα. Ο ενδιαφερόμενος σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον εξακολουθεί να επιθυμεί την άδεια ΕΔΥΜ, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία θα ληφθεί υπόψη με βάση τον νέο αριθμό πρωτοκόλλου.


Για την κατανομή των αδειών ΕΔΥΜ 2017, πραγματοποιήθηκε μοριοδότηση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην με αριθμ. Φ439/οικ.72723/3214/3-11-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι αναφέρουν στην αίτησή τους ότι δεν ενδιαφέρονται για συγκεκριμένες χώρες (Ρωσία, Αυστρία και Ιταλία) θα παραλάβουν άδειες με εδαφικούς περιορισμούς. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έστειλαν, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί άδεια ΕΔΥΜ, δεν συμπεριλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των δικαιούχων μεταφορέων και την μοριοδότηση, από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας απόφασης έως και την ημερομηνία έναρξης χορήγησης των βιβλίων ΕΔΥΜ (9-1-2017).


Νέες αιτήσεις για χορήγηση αδειών ΕΔΥΜ θα ικανοποιούνται μέχρι εξαντλήσεως του υπολοίπου. Αιτήσεις για δεύτερο βιβλίο ΕΔΥΜ θα υποβάλλονται μετά την 01-03-2017 και θα ικανοποιούνται με βάσει τον αριθμό πρωτοκόλλου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες άδειες και οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τουλάχιστον δύο φορτηγά κατηγορίας Euro III και άνω, και έκαναν χρήση τουλάχιστον 10 φύλλων από το πρώτο βιβλίο της ΕΔΥΜ 2016.


Οι δικαιούχοι μεταφορείς έχουν υποχρέωση να τηρούν πιστά τους όρους με τους οποίους χορηγούνται οι υπόψη άδειες και που αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο στην απόφαση αυτή παράρτημα.
Παράβαση των όρων σχετικά με τη χρήση της άδειας ΕΔΥΜ, συνεπάγεται εκτός των άλλων την άμεση αφαίρεση της και τον αποκλεισμό της μεταφορικής επιχείρησης για απόκτηση άδειας ΕΔΥΜ κατά τα επόμενα έτη.

Δεδομένου ότι από 1-1-2018 η χρήση άδειας ΕΔΥΜ για τη διενέργεια διεθνών μεταφορών με φορτηγό αυτοκίνητο τεχνολογίας εκπομπής καυσαερίων EURO III θα απαγορεύεται, σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε γραπτώς κατά την παραλαβή των βιβλίων ΕΔΥΜ 2017 αν σε ορίζοντα τριετίας σκοπεύετε να αντικαταστήσετε τα φορτηγά αυτοκίνητα τεχνολογίας EURO III με οχήματα τεχνολογίας EURO IV και άνω. Η παραπάνω πληροφόρηση είναι σημαντική για τη χάραξη της στρατηγικής της Ελλάδας στο πλαίσιο της συμμετοχής της στης ΕΔΥΜ κατά τα επόμενα έτη.


Επισυνάπτεται ο πίνακας των δικαιούχων μεταφορέων βιβλίου ΕΔΥΜ για το 2017, κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της ισχύουσας μοριοδότησης.




Συνημμένα Αρχεία
pdf document611Υ465ΧΘΞ-5ΩΤ.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων