15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί22/10/2018

Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης διημερίδας για το 4ο Σιδηδρομικό Πακέτο, στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2018


Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσιών/Προμήθειας

Διοργάνωση διημερίδας με θέμα «Οι αλλαγές που επιφέρει το 4ο Σιδηροδρομικό πακέτο στη σιδηροδρομική αγορά».

Αναλυτικότερα:

Α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

1)       Ηχοληπτικός εξοπλισμός ανάλογος για αίθουσα 150 ατόμων 

2)       Πάνελ 5 ατόμων με αναλόγιο (ανάλογα μικρόφωνα για πάνελ και πόντιουμ)

3)       Φωτισμός αίθουσας

4)       Εξέδρα πάνελ 0,20χ5χ2m με κάλυψη

5)       Πανό (banner) πλάτης εξέδρας 8χ4m

6)       Οθόνη για την προβολή ομιλητών και την ηλεκτρονική παρουσίαση μέσω laptop

7)       Κάμερα για προβολή ομιλητών στις οθόνες

8)       Διαμόρφωση χώρου υποδοχής με τύπωμα σε “kapamount” και οθόνη προβολής με ήχο, συνδεδεμένη με την κεντρική οθόνη καθώς και 2 ανασυρόμενα  πανό (roll-up banners) 1.80x1.00m

9)       Σήμανση εξωτερικού χώρου με 2 πανό (banners) για την είσοδο 2χ2,5m σταθερά και 4 πανό (banners) 1.80x1.00m

10)   Τεχνικό Προσωπικό (1 ηχολήπτης, 1 ηλεκτρολόγος, 1 οπερατέρ, 1 φωτογράφος, 1 δ/ντης παραγωγής, 2 άτομα γραμματεία, 1 άτομo για την διανομή δεκτών)

11)   Μεταφορές μηχανημάτων, μεταφορές προσωπικού (βενζίνες , διόδια, υλικά, κλπ)

Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

1)      Δημιουργία Λογοτύπου εκδήλωσης

2)      Προσαρμογές λογοτύπου σε έντυπα και πανό 

3)      Παραγωγή εντύπου “folder συνεδρίου” : 4 χρώματα,   200 τεμάχια

4)      Παραγωγή φακέλου «press kit» με μπλοκ, στυλό: 200 τεμ

5)      Εκτύπωση του Προγράμματος Εκδήλωσης στην  ελληνική και αγγλική γλώσσα

Γ. ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1)   Παροχή 2 διερμηνέων / ημέρα

2)   Μεταφραστική, ηχητική και μικροφωνική εγκατάσταση για 150 άτομα, σε διάταξη θεατρική, με τη δυνατότητα μετάφρασης 2 γλωσσών

Δ. ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

Μαγνητοφώνηση πρακτικών των ομιλιών, σε ψηφιακή μορφή, με τον ανάλογο εξοπλισμό.

Χρόνος Υλοποίησης

6 και 7 Νοεμβρίου 2018

CPV

79950000-8 (Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων)

 

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

20.000,00€

Φ.Π.Α. 24%

   4.800,00€

Συνολικός Προϋπολογισμός 

24.800,00€

Χρηματοδότηση

Τακτικός προϋπολογισμός, Ε.Φ.: 39-110, Κ.Α.Ε. 0845

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Δικαιολογητικά για την ανάθεση και την πληρωμή

1.    Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,

2.    Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου.

 

Κρατήσεις

1.    Φόρος εισοδήματος 8% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

 

2.    0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204).

3.    0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν.4412/2016 (Α’ 204).

 

Δημοσιότητα

1.    Το παρόν θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (http://www.eprocurement.gov.gr)

2.    Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentΠρωτογενες αιτημα ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 6-7 ΝΟΕ.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
19/04/2019 Πρωτογενές αίτημα προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής του ΚΥ 7638 υπηρεσιακού οχήματος της Διεύθυνσης Διοίκησης
19/04/2019 Παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρείσδυσης (penetration test) σε πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
18/04/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στην Κολωνία της Γερμανίας, του κ.Αντώνιου Αθανασίου (Πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων) από 06-09 Μαΐου 2019
18/04/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στο Ντέρμπι της Αγγλίας, του κ. Κουτσαβδή Χρήστου (διερευνητή της ΕΔΑΑΠ) από 21 έως 24 Μαΐου 2019
18/04/2019 Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε και στο κτίριο του Υπουργείου επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39»
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων