08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ | 15/02/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Δ33)
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί12/09/2018

Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης εκθέσεων εκτίμησης των εκτάσεων που έχουν απαλλοτριωθεί στα τμήματα του οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα προβεί στην υπογραφή σύμβασης με Ανεξάρτητο Πιστοποιημένο Εκτιμητή με αντικείμενο τη σύνταξη εκθέσεων εκτίμησης των εκτάσεων που έχουν απαλλοτριωθεί  στα τμήματα του οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα, προς κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία :
 
Αναθέτουσα Αρχή
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσιών
Σύνταξη εκθέσεων εκτίμησης απαλλοτριωμένων εκτάσεων,  από Ανεξάρτητο Πιστοποιημένο Εκτιμητή, για τα τμήματα του οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα σύμφωνα με τις κάτωθι ΚΥΑ:
1.        1004850/381/0010/2008
2.        1004849/380/0010/2008
3.        1018656/477/0010/2012
4.        1004846/379/0010/2008
5.        1004832/372/0010/2008
 
Οι εκθέσεις εκτίμησης θα περιλαμβάνουν:
· Εκτίμηση απαλλοτριωμένης γης.
· Εκτίμηση απαλλοτριωθέντων επικειμένων
· Εκτίμηση εναπομεινάντων τμημάτων που δεν απαλλοτριώνονται
· Εκτίμηση αναφορικά με τεκμήριο ωφέλειας
 
Οι προαναφερόμενες εκθέσεις θα αφορούν στο σύνολο των ιδιοκτησιών στις χιλιομετρικές θέσεις του παραπάνω πίνακα (εκατοντάδες ιδιοκτησίες).
Ο Εκτιμητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών και να έχει εκτελέσει συναφή έργα την τελευταία πενταετία.
Διάρκεια Σύμβασης
Δύο (2)  μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης
CPV
79419000-4 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα εκτιμήσεων)
Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ
18.500,00€
Φ.Π.Α. 24%
 4.400,00€
Συνολικός Προϋπολογισμός 
22.940,00€
Χρηματοδότηση
ΠΔΕ, ΕΕ 2014ΣΕ057100005, ΣΑΕ 057
 
Διαδικασία ανάθεσης
Απευθείας Ανάθεση
Δημοσιότητα
α) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr
β) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr
 
 
Επισημαίνουμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος, η αιτούμενη με το παρόν αίτημα υποχρέωση, δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σωρευτικά ανά cpv


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΠρωτογενές αίτημα για εκτιμητή.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
15/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Θεσσαλονίκη, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη, και των κ.κ. Παναγιώτη Μαγκούφη και Δημήτρη Γελαδαρόπουλου (αποσπασμένοι αστυνομικοί για την ασφάλεια του Υπουργού) από 17 έως 19 Φεβρουαρίου 2019
15/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Βέρνη του κ. Ανδρέα Πολάκι (Γενικός Δ/ντης Μεταφορών) από 26 Φεβρουαρίου έως 01 Μαρτίου 2019
14/02/2019 Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών φωτοτύπισης
13/02/2019 Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στο κτίριο επί της Λ. Κηφισίας 37-39 στο Δήμο Αμαρουσίου, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
13/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Γενεύη, του κ. Παπατριανταφύλλου Τριαντάφυλλου (Προϊστάμενος της Δ/νσης Δράσεων Εξωστρέφειας & Διεθνών Θεμάτων)
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων