22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί12/09/2018

Πρωτογενές αίτημα για την επισκευή μονάδων κλιματισμού στο κτίριο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί της οδού Πανόρμου 70

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα προβεί στην επισκευή μονάδων κλιματισμού στο κτίριο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί της οδού Πανόρμου 70, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία
 
Αναθέτουσα Αρχή
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσιών/Προμήθειας
Συντήρηση και επισκευή πέντε (5) μονάδων κλιματισμού TRANEστο κτίριο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί της οδού Πανόρμου 70.
Οι ζητούμενες εργασίες συντήρησης είναι:
1.       Αντικατάσταση ελεγκτού, στην μονάδα 5ου ορόφου.
2.       Αντικατάσταση πηνίου, τετράοδης βαλβίδας στην μονάδα 5ου ορόφου.
3.       Αντικατάσταση μετασχηματιστή 24 V, στην μονάδα 6ου ορόφου.
4.       Αποκατάσταση ηλεκτρικών κυκλωμάτων ισχύος (ασφάλειες) σε τρείς μονάδες.
5.       Συμπλήρωση με ψυκτικό υγρό 12Kg, στο σύνολο των κλιματιστικών μονάδων.
6.       Αποκατάσταση σπασμένου ψυκτικού κυκλώματος στην κλιματιστική μονάδα 6ου   ορόφου , πλήρωση με 6,5 Kg ψυκτικό υγρό.
7.       Αποκατάσταση φθαρμένων καλωδίων της κλιματιστικής μονάδας του 5ου ορόφου
 
CPV
5073000-1 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων)
Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ
1.580,00€
Φ.Π.Α. 24%
   379,20€
Συνολικός Προϋπολογισμός 
1.959,20€
Χρηματοδότηση
ΠΔΕ, ΕΕ 2014ΣΕ57100008, ΣΑΕ 571
Διαδικασία ανάθεσης
Απευθείας Ανάθεση
Δημοσιότητα
1.       Το παρόν θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ
2.       Στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr
 
Το
υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ.58776/4914/30-07-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003502127) πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας μας ανακαλείται, καθώς με το παρόν αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο της ανάθεσης και το οικονομικό τίμημα.
Επισημαίνουμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος,  η αιτούμενη με το παρόν αίτημα υποχρέωση,  δεν υπερβαίνει  το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σωρευτικά ανά cpv.


Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΠρωτογενές αίτημα - Συντήρηση κλιματιστικών.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
25/04/2019 Πρωτογενές αίτημα για τον καθαρισμό και αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου των αποθηκών Ασπροπύργου
25/04/2019 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 και Α4 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΥΠ.Υ.ΜΕ., με βάση την υπ΄αριθμ. 1/2017 Συμφωνία- Πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
24/04/2019 Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων,προς κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων,κατά το έτος 2019
24/04/2019 Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο της ΚY του ΥπΥΜε(Αναστάσεως 2) και στο κτίριο του Υπουργείου(Λ.Κηφισίας 37-39),για 24 μήνες,προϋπολογισθείσας δαπάνης 552€,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
23/04/2019 Πρωτογενές για συντήρηση δύο (2) ψυκτικών συγκροτημάτων τύπου TRANE-2RTAA-215 και δύο (2) ψυκτικών μονάδων 20 SDC Close Control Units, στο κτίριο του Υπουργείου μας, για το έτος 2019
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων