15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί06/09/2018

Παροχή υπηρεσιών και προμήθειας εξοπλισμού για το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων και του Γραφείου του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών

Η ΔΑΕΕ θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’ /8-8-2016) προκειμένου να συνάψει σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών και προμήθειας εξοπλισμού για το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων και του Γραφείου του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών.
 
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ                                                   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΦΜ
090310533
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παροχή υπηρεσιών και προμήθειας εξοπλισμού για το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων και του Γραφείου του Γεν. Δ/ντη Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1) Αντικατάσταση 2 μονάδων τροφοδοτικών (PBA MAIN) KP-DCS PSU B στο τηλεφωνικό κέντρο Samsung KP-DCS40D.
2) Προμήθεια 2 τηλεφωνικών συσκευών κέντρου
    KP-DCS12B LCD για το τηλεφωνικό κέντρο
    Samsung KP-DCS40D.
3) Προμήθεια 10 απλών τηλεφωνικών συσκευών
4) Υλικά για την εγκατάσταση δικτύου φωνής και
δεδομένων (δομημένη καλωδίωση) για δώδεκα θέσεις εργασίας: 50 μέτρα κανάλι πλαστικό 25mm x 25mm, 610 μέτρα καλώδιο UTP cat 6 τεσσάρων ζευγών, 200 στερεωτικά (ουπα 6) για την στερέωση των καναλιών του δικτύου.
5) εργασίες εγκατάστασης καναλιών και καλωδίων, αναγνώρισης και τερματισμός των καλωδίων, σύνδεσης των καλωδίων στο κεντρικό rack, τοποθέτησης τηλεφωνικών συσκευών, αντικατάστασης τροφοδοτικών στο τηλεφωνικό κέντρο.
Σ.Α.Ε.
Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57200001 της ΣΑΕ 572
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.000,00 €
Φ.Π.Α.
480,00 € (24%)
CPV
32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φαναριωτών 9, 11471 ΑΘΗΝΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00.
Οι προσφορές υποβάλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Φαναριωτών 9, Αθήνα, με επιστολή κατάθεσης, η οποία θα πρωτοκολλείται.
ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) eprocurement.gov.gr.Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΠρωτογενές αίτημα

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
19/04/2019 Πρωτογενές αίτημα προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής του ΚΥ 7638 υπηρεσιακού οχήματος της Διεύθυνσης Διοίκησης
19/04/2019 Παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρείσδυσης (penetration test) σε πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
18/04/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στην Κολωνία της Γερμανίας, του κ.Αντώνιου Αθανασίου (Πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων) από 06-09 Μαΐου 2019
18/04/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στο Ντέρμπι της Αγγλίας, του κ. Κουτσαβδή Χρήστου (διερευνητή της ΕΔΑΑΠ) από 21 έως 24 Μαΐου 2019
18/04/2019 Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας επί της συμβολής των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε και στο κτίριο του Υπουργείου επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39»
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων