08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ | 20/02/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝIKOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35) ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ36))
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί06/09/2018

Παροχή υπηρεσιών και προμήθειας εξοπλισμού για το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων και του Γραφείου του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών

Η ΔΑΕΕ θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’ /8-8-2016) προκειμένου να συνάψει σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών και προμήθειας εξοπλισμού για το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων και του Γραφείου του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών.
 
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ                                                   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΦΜ
090310533
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παροχή υπηρεσιών και προμήθειας εξοπλισμού για το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων και του Γραφείου του Γεν. Δ/ντη Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1) Αντικατάσταση 2 μονάδων τροφοδοτικών (PBA MAIN) KP-DCS PSU B στο τηλεφωνικό κέντρο Samsung KP-DCS40D.
2) Προμήθεια 2 τηλεφωνικών συσκευών κέντρου
    KP-DCS12B LCD για το τηλεφωνικό κέντρο
    Samsung KP-DCS40D.
3) Προμήθεια 10 απλών τηλεφωνικών συσκευών
4) Υλικά για την εγκατάσταση δικτύου φωνής και
δεδομένων (δομημένη καλωδίωση) για δώδεκα θέσεις εργασίας: 50 μέτρα κανάλι πλαστικό 25mm x 25mm, 610 μέτρα καλώδιο UTP cat 6 τεσσάρων ζευγών, 200 στερεωτικά (ουπα 6) για την στερέωση των καναλιών του δικτύου.
5) εργασίες εγκατάστασης καναλιών και καλωδίων, αναγνώρισης και τερματισμός των καλωδίων, σύνδεσης των καλωδίων στο κεντρικό rack, τοποθέτησης τηλεφωνικών συσκευών, αντικατάστασης τροφοδοτικών στο τηλεφωνικό κέντρο.
Σ.Α.Ε.
Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57200001 της ΣΑΕ 572
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
2.000,00 €
Φ.Π.Α.
480,00 € (24%)
CPV
32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φαναριωτών 9, 11471 ΑΘΗΝΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00.
Οι προσφορές υποβάλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Φαναριωτών 9, Αθήνα, με επιστολή κατάθεσης, η οποία θα πρωτοκολλείται.
ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) eprocurement.gov.gr.Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΠρωτογενές αίτημα

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
19/02/2019 Kάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στο Ηράκλειο Κρήτης, του κ. Χρήστου Σπίρτζη, και των κ.κ. Αντωνίου Σαμιωτάκη, Στυλιανού Ποτηράκη, Κωνσταντίνου Τσαχάκη και Κωνσταντίνας Καράντζιου, Αστεριάδη Οικονόμου και Μιχαήλ Χατσέρα, 21-22 Φεβρουαρίου 2019
19/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλλες, των κ. κ. Ιωάννη Αλεξάκη και Δημητρίου Αποστολίνα από 20 έως 22 Φεβρουαρίου 2019
15/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Θεσσαλονίκη, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη, και των κ.κ. Παναγιώτη Μαγκούφη και Δημήτρη Γελαδαρόπουλου (αποσπασμένοι αστυνομικοί για την ασφάλεια του Υπουργού) από 17 έως 19 Φεβρουαρίου 2019
15/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Βέρνη του κ. Ανδρέα Πολάκι (Γενικός Δ/ντης Μεταφορών) από 26 Φεβρουαρίου έως 01 Μαρτίου 2019
14/02/2019 Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών φωτοτύπισης
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων