08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ | 18/02/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Δ34)
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί30/08/2018

Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές πλαστικών καρτών τύπου Zebra 430i.

 Η Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας  του  ΥΠ.Υ.ΜΕ., θα προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές πλαστικών καρτών  τύπου Zebra 430i προς κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα, με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία:  

Αναθέτουσα Αρχή
    Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 
Αντικείμενο Προμήθειας
Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές πλαστικών καρτών τύπου Zebra 430i
ΤΥΠΟΣ
 
1) Έγχρωμη Μελανοταινία (True Color Cart Printer Ribbon                   Zebra-P/N   800015-448) : 50 τεμάχια.
 Όλες οι μελανοταινίες θα πρέπει να πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του ως άνω μηχανήματος, να διαθέτουν πιστοποίηση CE και να είναι γνήσια της κατασκευάστριας εταιρείας.
2) Ολόγραμμα (True Secure Premier Laminates P/N 800015-120)   60 τεμάχια,
3) Πλαστικές κάρτες, υλικό PVC, σύμφωνα με ISO 7810 : 2003ID-1, διαστάσεων (85,6mm x 53,98mm x 0,76mm), με Α΄ και Β΄ Όψη λευκή 1.000 τεμάχια.
          
Κωδικός CPV
 
α) 30192320-0 (Μελανοταινίες εκτυπωτών )
β) 30197645-9 (Κάρτες εκτύπωσης)
 
Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ
 
 8.000,00€     
                                         
Φ.Π.Α. 24%
1.920,00€
 
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ
9.920,00€
Χρηματοδότηση
Τακτικός Προϋπολογισμός, ΕΦ. 39/110, ΚΑΕ 1699
Διαδικασία Ανάθεσης
 
Απευθείας Ανάθεση
 
Δικαιολογητικά κατά την Ανάθεση & Εξόφληση
 
Τα προβλεπόμενα από το ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
Κανόνες Δημοσιότητας:    Ανάρτηση
 
α)Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)www.eprocurement.gov.gr
β) στoυς δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής:  www.yme.gov.gr και www.ggde.gr
 

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στην έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και Έγκρισης  Δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία.
Περαιτέρω, σας πληροφορούμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος,  η αιτούμενη με το παρόν αίτημα υποχρέωση,  δεν υπερβαίνει  το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σωρευτικά ανά cpv.
Ανακαλείται το υπ΄αριθμ. 52465/4493/13-07-2018 Πρωτογενές Αίτημα, λόγω μη ανάρτησης του στο (ΚΗΜΔΗΣ)  www.eprocurement.gov.gr.

 
Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
19/02/2019 Kάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στο Ηράκλειο Κρήτης, του κ. Χρήστου Σπίρτζη, και των κ.κ. Αντωνίου Σαμιωτάκη, Στυλιανού Ποτηράκη, Κωνσταντίνου Τσαχάκη και Κωνσταντίνας Καράντζιου, Αστεριάδη Οικονόμου και Μιχαήλ Χατσέρα, 21-22 Φεβρουαρίου 2019
19/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλλες, των κ. κ. Ιωάννη Αλεξάκη και Δημητρίου Αποστολίνα από 20 έως 22 Φεβρουαρίου 2019
15/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Θεσσαλονίκη, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη, και των κ.κ. Παναγιώτη Μαγκούφη και Δημήτρη Γελαδαρόπουλου (αποσπασμένοι αστυνομικοί για την ασφάλεια του Υπουργού) από 17 έως 19 Φεβρουαρίου 2019
15/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Βέρνη του κ. Ανδρέα Πολάκι (Γενικός Δ/ντης Μεταφορών) από 26 Φεβρουαρίου έως 01 Μαρτίου 2019
14/02/2019 Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών φωτοτύπισης
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων