22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί30/08/2018

Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές πλαστικών καρτών τύπου Zebra 430i.

 Η Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας  του  ΥΠ.Υ.ΜΕ., θα προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές πλαστικών καρτών  τύπου Zebra 430i προς κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα, με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία:  

Αναθέτουσα Αρχή
    Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 
Αντικείμενο Προμήθειας
Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές πλαστικών καρτών τύπου Zebra 430i
ΤΥΠΟΣ
 
1) Έγχρωμη Μελανοταινία (True Color Cart Printer Ribbon                   Zebra-P/N   800015-448) : 50 τεμάχια.
 Όλες οι μελανοταινίες θα πρέπει να πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του ως άνω μηχανήματος, να διαθέτουν πιστοποίηση CE και να είναι γνήσια της κατασκευάστριας εταιρείας.
2) Ολόγραμμα (True Secure Premier Laminates P/N 800015-120)   60 τεμάχια,
3) Πλαστικές κάρτες, υλικό PVC, σύμφωνα με ISO 7810 : 2003ID-1, διαστάσεων (85,6mm x 53,98mm x 0,76mm), με Α΄ και Β΄ Όψη λευκή 1.000 τεμάχια.
          
Κωδικός CPV
 
α) 30192320-0 (Μελανοταινίες εκτυπωτών )
β) 30197645-9 (Κάρτες εκτύπωσης)
 
Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ
 
 8.000,00€     
                                         
Φ.Π.Α. 24%
1.920,00€
 
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ
9.920,00€
Χρηματοδότηση
Τακτικός Προϋπολογισμός, ΕΦ. 39/110, ΚΑΕ 1699
Διαδικασία Ανάθεσης
 
Απευθείας Ανάθεση
 
Δικαιολογητικά κατά την Ανάθεση & Εξόφληση
 
Τα προβλεπόμενα από το ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
Κανόνες Δημοσιότητας:    Ανάρτηση
 
α)Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)www.eprocurement.gov.gr
β) στoυς δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής:  www.yme.gov.gr και www.ggde.gr
 

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στην έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και Έγκρισης  Δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία.
Περαιτέρω, σας πληροφορούμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος,  η αιτούμενη με το παρόν αίτημα υποχρέωση,  δεν υπερβαίνει  το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σωρευτικά ανά cpv.
Ανακαλείται το υπ΄αριθμ. 52465/4493/13-07-2018 Πρωτογενές Αίτημα, λόγω μη ανάρτησης του στο (ΚΗΜΔΗΣ)  www.eprocurement.gov.gr.

 
Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
25/04/2019 Πρωτογενές αίτημα για τον καθαρισμό και αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου των αποθηκών Ασπροπύργου
24/04/2019 Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων,προς κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων,κατά το έτος 2019
24/04/2019 Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο της ΚY του ΥπΥΜε(Αναστάσεως 2) και στο κτίριο του Υπουργείου(Λ.Κηφισίας 37-39),για 24 μήνες,προϋπολογισθείσας δαπάνης 552€,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
23/04/2019 Πρωτογενές για συντήρηση δύο (2) ψυκτικών συγκροτημάτων τύπου TRANE-2RTAA-215 και δύο (2) ψυκτικών μονάδων 20 SDC Close Control Units, στο κτίριο του Υπουργείου μας, για το έτος 2019
23/04/2019 Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια χημικών ουσιών και διαλυτών για τις ανάγκες της Δ/νσης Κ.Ε.Δ.Ε..
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων