Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί06/07/2018

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Σόφια της Βουλγαρίας του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη και των κ.κ. Καλλιόπης Ντούτη και Παναγιώτη Μαγκούφη στις 07 Ιουλίου 2018


Αναθέτουσα Αρχή

    Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

 

Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσιών

α) μετακίνηση  στη Σόφια της Βουλγαρίας του Υπουργού  Υ.ΜΕ κ. Χρήστου Σπίρτζη, και των κ.κ. Καλλιόπης Ντούτη (Διπλωματική Ειδική Σύμβουλος του Υπουργού) και Παναγιώτη Μαγκούφη (αποσπασμένος αστυνομικός για την ασφάλεια του Υπουργού) όπου εκτάκτως ο Υπουργός θα εκπροσωπήσει τον Πρωθυπουργό, στη 7η Συνάντηση Κορυφής μεταξύ Κίνας και Κρατών Κεντρικής/Ανατολικής Ευρώπης, την 7η Ιουλίου 2018.,

β) διαμονή του Υπουργού Υ.ΜΕ. στη Σόφια

γ) μετακίνησητου Υπουργού Υ.ΜΕ, και των κ.κ. Καλλιόπης Ντούτη και Παναγιώτη Μαγκούφη, από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.

Κωδικός CPV

34980000-0 ( Ταξιδιωτικά εισιτήρια )

55110000-4 ( Υπηρεσίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων )

Προϋπολογισμός

1.570,00€   περίπου:           670,00€   ΚΑΕ: 0717     

                                             900,00€   KAE: 0719                                             

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός του Ε.Φ. 39/110

ΚΑΕ: 0717, 0719

 

 

 

Κρατήσεις

Φόρος εισοδήματος 8%, επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου που αφορά την παροχή υπηρεσιών διαμονής

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

 

Δικαιολογητικά κατά την Ανάθεση & Εξόφληση

Τα προβλεπόμενα από το ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Κανόνες Δημοσιότητας:    Ανάρτηση

(α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής:

 www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

(β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentSOFIA.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας