Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί29/06/2018

Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης, Συντήρησης και Επικαιροποίησης υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Η Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας θα προβεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού στην «Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης, Συντήρησης και Επικαιροποίησης υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», σύμφωνα με τα ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:

 


ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

  Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης, Συντήρησης και Επικαιροποίησης υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ήτοι:

·           Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος.

·           Δικτύωση και Σύνδεση με τους φυσικούς Εξυπηρετητές.

·           Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο.

·           Ανάπτυξη Διαδικτυακής (web) Υπηρεσίας Εποπτείας Πορείας                                      Απαλλοτριώσεων.

 Το αντικείμενο του έργου θα περιγραφεί αναλυτικά στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 39-110 και Κ.Α.Ε. 1723

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

20.000,00€

Φ.Π.Α.

24%

CPV       

 

1.    72253200-5   Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής

2.    72267000-4  Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού

3.    72212600-5   Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσεων δεδομένων και                              

                           Λειτουργικών συστημάτων  

     

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr

 Συνημμένα Αρχεία
pdf documentdimosiopoisi_st_symvasis_veltiosi_dromon_prosvasis.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας