11/12/2018 META ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 11/12/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί13/06/2018

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μηχανημάτων (τόνερ, μελάνια κ.τ.λ), με απευθείας ανάθεση


Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Προμήθειας

Αναλώσιμα υλικά εκτυπωτικών μηχανημάτων (τόνερ, μελάνια,  κ.τ.λ), σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.

Τα είδη θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι γνήσια της κατασκευάστριας εταιρείας,  καινούργια και αμεταχείριστα.

Κωδικός CPV

30125110-5 (Τόνερ για εκυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεμ/τυπίας 30192110-5 (Μελάνια)

Χρόνος Παράδοσης

Εντός πέντε ( 5 ) ημερολογιακών ημερών  από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης ανάθεσης στο Διαύγεια.

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α

1.600,00€

Φ.Π.Α.

   384,00€

Συνολικός Προϋπολογισμός

1.984,00€

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός του Ε.Φ. 39/110

ΚΑΕ: 1111

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών

19/6/2019, ημέρα Τρίτη

Κρατήσεις

 

 

 

 

 

 

α) 4% φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του v.            4172/2013

 

β) 0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με την υπ ’αρ. 1191/14-3-2017 Κ.Υ.Α (Β ΄ 969).

Κριτήριο Κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  βάσει τιμής.

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Δικαιολογητικά κατά την Εξόφληση

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα σύμφωνα  με το

ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανόνες Δημοσιότητας:    Ανάρτηση

(α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής:

www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

(β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr

Κατάθεση Προσφορών

Οι προσφορές  θα συνοδεύονται με  επιστολή η οποία θα πρωτοκολλείται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 07:00 - 14:30Συνημμένα Αρχεία
pdf documentprosklisi_ypovolis_prosforas_.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
13/12/2018 Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια: «Νέου μηχανογραφικού συστήματος μισθοδοσίας», για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
12/12/2018 Πρωτογενές αίτημα: Συνδρομή στη νομική ηλεκτρονική βάση δεδομένων <<ΝΟΜΟΣ>> κατά το έτος 2019
12/12/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε (Δήμος Παπάγου) και στο κτίριο του Υπουργείου επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι
12/12/2018 Διενέργεια διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που βρίσκονται :α) στην οδό Καρύστου 5 στους Αμπελόκηπους, β) στην οδό Πειραιώς 166 στον Ταύρο, για το χρονικό διάστημα από 07/01/2019-31/12/2019
10/12/2018 Πρωτογενές αίτημα για την υλοποίηση βραχυπρόθεσμου επικοινωνιακού προγράμματος για την προώθηση της Χώρας ως Διεθνές Διαμετακομιστικό Κέντρο
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο