Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί13/06/2018

Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις λειτουργικές ανάγκες του ΥΠ.Υ.ΜΕ.


Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Προμήθειας

Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις λειτουργικές ανάγκες του ΥΠ.Υ.ΜΕ., σύμφωνα με το συνημμένο αναλυτικό πίνακα περιγραφής ειδών

Κωδικός CPV

33760000-5 (Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες )

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ

10.000,00€

Φ.Π.Α. 24%

 2.400,00€

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

12.400,00€

Κωδικός CPV

 

39830000-9 (Προϊόντα καθαρισμού)

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ

510,00€

Φ.Π.Α. 24%

122,40€

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ

632,40€

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός, Ε.Φ. 39/110, ΚΑΕ 1231

Διαδικασία Ανάθεσης

 

Απευθείας Ανάθεση

Δημοσιότητα 

α) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ), www.eprocurement.gov.gr

β) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr και www.ggde.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentprotogenes_aitima_pro_analipsis_eid_kathariotitas.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας