Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί05/06/2018

Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με τη διακήρυξη αριθμ. 09/2018, αριθμ. Πρωτ. Οικ. 34203/2860/04-05-2018

Σχετ.: α) Η υπ΄αριθμ. 09/2018, αριθμ. πρωτ. οικ. 34203/2860/04-05-2018 διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού,
β) Το από 11-05-2018 και ώρα 13:05 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εταιρείας σας, περί παροχής διευκρινίσεων,
γ) Τα από 15-05-2018 και 17-05-2018 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 37229/3170/17-05-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Γραφείο Τύπου,
δ) Το από 40139/3571/25-05-2018 έγγραφό μας περί παροχής διευκρινίσεων,
ε) Το από 23-5-2018 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το Γραφείο Τύπου, περί παροχής διευκρινίσεων στα θέματα αρμοδιότητάς του,
στ) Το από 29-05-2018 και ώρα 13:10 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εταιρείας σας περί παροχής συμπληρωματικών διευκρινίσεων,
ζ) Το από 30-05-2018 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Γραφείου Τύπου,
η) Το από 41708/3641/01-06-2018 έγγραφό μας περί παροχής συμπληρωματικών διευκρινίσεων και
θ) Το από 04-06-2018 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εταιρείας σας περί παροχής νέων συμπληρωματικών διευκρινίσεων.
 
Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και τήρησης των κανόνων της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης αλλά και της διαφάνειας των προμηθειών, έχει απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από την εταιρεία σας, σχετικά με τη διακήρυξη που αναγράφεται παραπάνω και κατά συνέπεια η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η ήδη ορισθείσα.Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας