08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ | 18/02/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Δ34)
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί12/03/2018

Υπηρεσίες καθαριότητας στο κτήριο που στεγάζεται η ΕΥΔΕ Κ.Υ.Λ.Υ


ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

(ΕΥΔΕ Κ.Υ.Λ.Υ.)

ΑΦΜ

090310533

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή προσφοράς

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Καθαριότητας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όπως περιγράφονται στο συνημμένο στο παρόν Παράρτημα «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»

Κ.Α.Ε.

Ενάριθμο έργο 2015ΣΕ07220000 της ΣΑΕ 072/2 ή όποιο άλλο ενάριθμο το αντικαταστήσει νόμιμα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ

Φ.Π.Α.

9.678,00 €

Φ.Π.Α.

2.322,00 € (24%) 

CPV

90919200-4

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πανόρμου 22, 115 23 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η 22η Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30΄στο

Πρωτόκολλο της ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ, οδός Πανόρμου 22, 115 23 Αθήνα, με επιστολή κατάθεσης η οποία θα πρωτοκολλείται.

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής

www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και 

β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) eprocurement.gov.gr.Συνημμένα Αρχεία
pdf document442-18.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
19/02/2019 Kάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στο Ηράκλειο Κρήτης, του κ. Χρήστου Σπίρτζη, και των κ.κ. Αντωνίου Σαμιωτάκη, Στυλιανού Ποτηράκη, Κωνσταντίνου Τσαχάκη και Κωνσταντίνας Καράντζιου, Αστεριάδη Οικονόμου και Μιχαήλ Χατσέρα, 21-22 Φεβρουαρίου 2019
19/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλλες, των κ. κ. Ιωάννη Αλεξάκη και Δημητρίου Αποστολίνα από 20 έως 22 Φεβρουαρίου 2019
15/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Θεσσαλονίκη, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη, και των κ.κ. Παναγιώτη Μαγκούφη και Δημήτρη Γελαδαρόπουλου (αποσπασμένοι αστυνομικοί για την ασφάλεια του Υπουργού) από 17 έως 19 Φεβρουαρίου 2019
15/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Βέρνη του κ. Ανδρέα Πολάκι (Γενικός Δ/ντης Μεταφορών) από 26 Φεβρουαρίου έως 01 Μαρτίου 2019
14/02/2019 Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών φωτοτύπισης
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων