22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί12/03/2018

Υπηρεσίες καθαριότητας στο κτήριο που στεγάζεται η ΕΥΔΕ Κ.Υ.Λ.Υ


ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

(ΕΥΔΕ Κ.Υ.Λ.Υ.)

ΑΦΜ

090310533

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή προσφοράς

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Καθαριότητας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όπως περιγράφονται στο συνημμένο στο παρόν Παράρτημα «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»

Κ.Α.Ε.

Ενάριθμο έργο 2015ΣΕ07220000 της ΣΑΕ 072/2 ή όποιο άλλο ενάριθμο το αντικαταστήσει νόμιμα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ

Φ.Π.Α.

9.678,00 €

Φ.Π.Α.

2.322,00 € (24%) 

CPV

90919200-4

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πανόρμου 22, 115 23 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η 22η Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30΄στο

Πρωτόκολλο της ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ, οδός Πανόρμου 22, 115 23 Αθήνα, με επιστολή κατάθεσης η οποία θα πρωτοκολλείται.

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής

www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και 

β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) eprocurement.gov.gr.Συνημμένα Αρχεία
pdf document442-18.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
25/04/2019 Πρωτογενές αίτημα για τον καθαρισμό και αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου των αποθηκών Ασπροπύργου
24/04/2019 Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων,προς κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων,κατά το έτος 2019
24/04/2019 Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο της ΚY του ΥπΥΜε(Αναστάσεως 2) και στο κτίριο του Υπουργείου(Λ.Κηφισίας 37-39),για 24 μήνες,προϋπολογισθείσας δαπάνης 552€,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
23/04/2019 Πρωτογενές για συντήρηση δύο (2) ψυκτικών συγκροτημάτων τύπου TRANE-2RTAA-215 και δύο (2) ψυκτικών μονάδων 20 SDC Close Control Units, στο κτίριο του Υπουργείου μας, για το έτος 2019
23/04/2019 Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια χημικών ουσιών και διαλυτών για τις ανάγκες της Δ/νσης Κ.Ε.Δ.Ε..
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων