08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί16/02/2018

Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών και μπαταριών σε UPS του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών


Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Παροχής 

Υπηρεσιών και Προμηθειών

Προμήθεια και αντικατάσταση των πυκνωτών DC-AC-FAN-PS4 και μπαταριών σε δύο (2) UPS τύπου Galaxy PW 20KVA του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 &

Τσιγάντε- Παπάγου). 

Κωδικός CPV

50532000-3 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού) και 31681410-0 (Ηλεκτρολογικό υλικό)

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α

 13.400,00 € αναλύεται σε: 2.816,00 € για εργασίες

                                              και 10.584,00 € για προμήθειες

Φ.Π.Α.

 3.216,00 €

Συνολικός Προϋπολογισμός 

 16.616,00€ 

Χρηματοδότηση

 Ε Ε 2014ΣΕ5710008 ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ

Κρατήσεις

Φόρος Εισοδήματος 4% στις προμήθειες και 8% στις εργασίες σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013(Α΄167)

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση 

Κατάθεση Προσφορών 

 

 

 

 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή, η οποία θα πρωτοκολλείται στο Γραφείο Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 &

Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 07:00 -

14:30

Δικαιολογητικά για την ανάθεση και εξόφληση.

Τα προβλεπόμενα από το ν .4412/2016(Α’147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανόνες Δημοσιότητας:     Ανάρτηση

(α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής:

 www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

 

(β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentpromitheia_mpatarion_se_UPS.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
10/01/2019 Παροχή συναίνεσης για ανάθεση υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου στην προετοιμασία και προκήρυξη της A’ φάσης διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης για την εκμετάλλευση του Εμπορ. Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ)
09/01/2019 Πρωτογενές αίτημα για παροχή υπηρεσιών προώθησης απεριόριστου αριθμού ανακοινώσεων, συνεντεύξεων, δηλώσεων κλπ, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
09/01/2019 Παροχή υπηρεσιών φωτοτύπισης, εκτύπωσης, ψηφιοποίησης και βιβλιοδεσίας, εντύπων και σχεδίων ξηρογραφίας, κατά το έτος 2019
08/01/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Σανγκάη και τη Βομβάη, του κ. Αθανάσιου Βούρδα, Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και της κ. Καλλιόπης Ντούτη, διπλωματικής συμβούλου του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών από 11 έως 17 Ιανουαρίου 2019
08/01/2019 Πρωτογενές αίτημα για ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλλες της κ. Μαρίνας Πεππέ, ειδικής συμβούλου του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών από 14 έως 16 Ιανουαρίου 2019
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο