23/10/2018 Λήξη θερινής ώρας | 23/10/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (Δ/ΝΣΗ Δ1 ΕΩς Δ/ΝΣΗ Δ6)
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί12/02/2018

Προμήθεια γραφίτη GESTETNER MP, γραφίτη DEVELOP TN5125 και συρραπτήρες φωτοτυπικών μηχανημάτων


Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αντικείμενο Προμήθειας / Παροχής Υπηρεσιών

1.       Προμήθεια γραφίτη GESTETNER MP 7500  (3) τμχ

2.       Προμήθεια γραφίτη DEVELOP TN512K(2) τμx , TN512Y (1)τμχ, TN512M (1)τμχ , TN512C(1) τμχ

3.       Συρραπτήρες φωτοτυπικών μηχ/των GESTETNER MP7500 (συσκευασία 5τμχ)

4.       Συρραπτήρες φωτοτυπικών μηχ/των LANIER LD-060 (συσκευασία 3 τμχ)

Κωδικός CPV

30192110-5 (μελάνια)

30197110-0 (συνδετήρες συρραφής)

Χρόνος Παράδοσης

 10 ημέρες

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α

    856,00 €

Φ.Π.Α.

    205,44 €

Συνολικός Προϋπολογισμός

1.061,44 €

Χρηματοδότηση

2014ΣΕ57100001

Κρατήσεις

Φόρος εισοδήματος 4%, επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση του αρθρ. 118 του ν. 4412/2016

Κατάθεση Προσφορών

Οι προσφορές θα συνοδεύονται με συστημένη επιστολή η οποία θα πρωτοκολλείται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 - 14:30

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

15. 02. 2018

Κανόνες Δημοσιότητας:    Ανάρτηση

(α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής:

 www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

(β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentprotogenes_aitima_melanion.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας