23/10/2018 Λήξη θερινής ώρας | 23/10/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (Δ/ΝΣΗ Δ1 ΕΩς Δ/ΝΣΗ Δ6)
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί05/02/2018

Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container», για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας


ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

 Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

  60.000,00 €

Φ.Π.Α.

  24%

ΝΟΜΙΣΜΑ

  €

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

«Μεταφορά ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container», για την κάλυψη

 Των  αναγκών  της  Διεύθυνσης  Αποκατάστασης  Επιπτώσεων Φυσικών

Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ26) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Το αντικείμενο του έργου θα περιγραφεί αναλυτικά στη διακήρυξη

του διαγωνισμού.

CPVS

60100000-9

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ενιαίου

ποσοστού έκπτωσης.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ

 Ε.Ε 2012ΣΕ06900009 - ΣΑΕ 069

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

   

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί α) στους δικτυακούς τόπους της

Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
Συνημμένα Αρχεία
pdf documentprotogenes_daefk_b_2018.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας