Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί31/01/2018

Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και λειτουργία ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων


ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη & λειτουργία ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος. Αναλυτικότερα, στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

-όλα τα ανταλλακτικά χωρίς καμία εξαίρεση

-η αμοιβή οποιασδήποτε απασχόλησης των Τεχνικών της εταιρείας

-η αποκατάσταση βλαβών όποτε χρειασθεί.

-τα αναλώσιμα υλικά εξοπλισμού (Toner, Drum, Developer κλπ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι τιμές θα δίνονται ανά σελίδα ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης. 

CPV

50313200-4 (Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Κατά το έτος 2018

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

2.200,00 €

ΦΠΑ    24%

528,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 

2.728,00 €    

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός Προϋπολογισμός 2018 του Ε.Φ. 39/650,      Κ.Α.Ε.: 0899.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Φόρος εισοδήματος 8% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Απ’ ευθείας ανάθεσηΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο και θα συνοδεύονται από συστημένη επιστολή η οποία θα πρωτοκολλείται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 07:00 - 14:30.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

02.02.2018 ημέρα Παρασκευή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούνται Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Ανάρτηση: 

α) στους διαδικτυακούς τόπους: www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentsyntirisi_texniki_ypostirixi.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
23/05/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας, Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης φωτοτυπικών μηχανημάτων ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ»
23/05/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για: «Προμήθεια εβδομήντα ενός (71) πλήρων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων λογισμικών συστημάτων και πακέτων εφαρμογών γραφείου» για κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
21/05/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Θεσσαλονίκη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη και των κ.κ. Νικολάου Αντωνίου και Αστεριάδη Οικονόμου από 21 έως 22 Μαϊου 2018
21/05/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Σόφια των κ.κ. Καλλιόπης Ντούτη και Αντωνίου Πανουργιά από 22-05-2018 έως 23-05-2018
21/05/2018 Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου στέγασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης ¶δειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης ¶δειας Κυκλοφορίας