Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί12/01/2018

Πρωτογενές αίτημα - Ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eDrive-Academy

Η Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας του ΥΠ.Υ.ΜΕ., θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eDrive – Academy (http://edrive.yme.gov.gr), προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας, σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία: 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ
20.000,00
Φ.Π.Α.
24% - Σύνολο με Φ.Π.Α. 24.800,00
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eDrive – Academy του ΥΠ.Υ.ΜΕ, σύμφωνα με τα κάτωθι:
1.    Τεχνική Βοήθεια κατά την διάρκεια Ημερίδας την 16.01.2018 στο ΥΠ.Υ.ΜΕ. με θέμα: «Εισαγωγή της θεματικής ενότητας: Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στα Δημοτικά σχολεία της Χώρας» και στόχο την παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e-drive Academy».
2.    Τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας και συμπληρωματική εκπαίδευση προσωπικού της Yπηρεσίας. 
3.    Επικαιροποίηση Portal.
4.    Υλοποίηση των προτεινόμενων διορθώσεων μετά από εσωτερική διαδικασία έγκρισης αυτών.
5.    Διαχείριση και ενημέρωση Social Media.
6.    Ανάθεση ρόλων και δικαιωμάτων σε χρήστες ή/και ομάδες χρηστών.
7.    Προετοιμασία πιλοτικής εφαρμογής και κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης.
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Τακτικός Προϋπολογισμός του Ε.Φ. 39/110, Κ.Α.Ε.: 0899
CPV
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της    Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr
 
 
 
Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στην έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και Έγκρισης Δαπάνης, ποσού #24.800,00€# σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, του Φορέα 39/110 και ΚΑΕ 0899, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που αφορά στη λειτουργία της πλατφόρμας eDrive – Academy προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
 
Περαιτέρω, σας πληροφορούμε ότι για το τρέχον οικονομικό έτος,  η αιτούμενη με το παρόν αίτημα  υποχρέωση,  δεν υπερβαίνει  το χρηματικό όριο της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σωρευτικά ανά cpv.Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΠρωτογενές αίτημα

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
24/04/2018 Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Αποθηκών Ασπροπύργου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ 400 στη θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής», από 23-04-2018 ως και 14-05-2018
24/04/2018 Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού και χαρτοταινιών αριθμομηχανής
24/04/2018 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προς κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων
24/04/2018 Ανάθεση της φύλαξης των Αποθηκών Ασπροπύργου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί της Λεωφόρου Νάτο 400 στη θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής, στην εταιρεία «MY SERVICES SECURITY AND FACILITY S.A.»
24/04/2018 Αξιολόγηση προσφορών και σύμβαση φύλαξης των Αποθηκών Ασπροπύργου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επί της Λεωφόρου Νάτο 400 στη θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο Αττικής
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας