17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 17/10/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί11/01/2018

Πρωτογενές αίτημα για Tροποποίηση γραφειακών χώρων και κατασκευή νέου γραφείου στον 2ο όροφο του Υ.ΥΠ.ΜΕ (Αναστάσεως 2, Παπάγου)

 Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας                                           του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα προβεί στην τροποποίηση γραφειακών χώρων για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Δ/νσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας καθώς και την κατασκευή νέου γραφείου για τη στέγαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, στον 2ο όροφο του κτιρίου του ΥΠ.Υ.ΜΕ (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Παπάγου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία:
 
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ
Διεύθυνση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
39-110
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Αποξήλωση υφιστάμενων πάνελ μετά των οδηγών στήριξης του περιπου 25,00m2, αποξήλωση κασώματος παραθύρου μετά του υαλοπίνακα, αποξήλωση ξύλινης θύρας μετά της μεταλλικής κάσας. Μεταφορά των αποξηλωθέντων σε χώρο που θα υποδειχθεί.
Κατασκευή νέου διαχωριστικού τοίχου μορφής ‘’Γ’’ περίπου 30,00 m2 από   Panels τύπου Sandwich, ολικού πάχους 80mm, αποτελούμενα από εκατέρωθεν λαμαρίνα γαλβανιζέ ηλεκτροστατικά βαμμένη, με εξωτερική επίστρωση και ορυκτοβάμβακα εσωτερικά. Τα Panels θα εκτείνονται από το δάπεδο ως την οροφή.
Κατασκευή νέου διαχωριστικού τοίχου γραφείου περίπου 25,00 m2 από Panels με ενσωμάτωση μεταλλικού παραθύρου και ξύλινης θύρας μετά της μεταλλικής κάσας..Τα Panels θα είναι τύπου Sandwich, ολικού πάχους 80 mm, αποτελούμενα από εκατέρωθεν λαμαρίνα γαλβανιζέ ηλεκτροστατικά βαμμένη, με εξωτεικής επίστρωση και ορυκτοβάμβακα εσωτερικά. Τα Panels θα εκτείνονται από το δάπεδο ως την οροφή.
Περιλαμβάνονται τα ειδικά εξαρτήματα στερέωσης από βαμμένη γαλβανιζέ λαμαρίνα μορφής ‘’U’’ και γωνίας ‘’Ι’’ εσωτερικής και εξωτερικής, συνολικά περίπου 90,00 m.
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΕ 2014ΣΕ57100008
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»
 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
3.500,00 €
Φ.Π.Α.
24%
CPV
45454100-5
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου (2ος οροφος)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποστείλουν το φάκελο συμμετοχής τους με απλό ταχυδρομείο ή Courier ή να τον καταθέσουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε –Παπάγου, ισόγειο), συνοδευόμενο από συστημένη επιστολή, η οποία, υποχρεωτικά, θα πρωτοκολλείται, με παραλήπτη τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, μέχρι και την 11η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.          
                                          
ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
 
Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
 
ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) eprocurement.gov.gr
 
 
 
 Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
18/10/2018 Πρωτογενές αίτημα για ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονή στη Σεούλ του κ. Αλέξανδρου Ντούρα από 04 έως 08 Νοεμβρίου 2018
18/10/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στo Γκρατς της Αυστρίας του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη, των κ.κ. Καλλιόπης Ντούτη (Διπλωματική Σύμβουλος του Υπουργού Υ.ΜΕ.), Ιωάννας Κουφάκη (Εκπρόσωπος του Υ.ΠΥ.ΜΕ. στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε με έδρα τις Βρυξέλλες) και Αστεριάδη Οικονόμου (αποσπασμένος αστυνομικός για την ασφάλεια του Υπουργού) από 28 έως 30 Οκτωβρίου 2018
18/10/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλλες της κ. Δέσποινας Δημοσθενιάδου από 23 έως 25 Οκτωβρίου 2018
10/10/2018 Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή μεταφορικής επιχείρησης, που θα αναλάβει τη μεταστέγαση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Μακεδονίας, της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) και του αρχείου της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
10/10/2018 Πρωτογενές αίτημα για την αποξήλωση και αντικατάσταση θύρας εξόδου στην κεντρική είσοδο του κτιρίου του ΥΠ.Υ.ΜΕ. επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας