07/03/2018 11η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας – Διεξαγωγή Ημερίδας για την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (ERS Charter), Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί21/12/2016

Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια δύο (2) φορητών υπολογιστών για τις ανάγκες του Γραφείου του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών


ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

 1.500,00 €

Φ.Π.Α.

 24%

ΝΟΜΙΣΜΑ

 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑΤΟΣ

Προμήθεια δύο (2) φορητών υπολογιστών, με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

1ος υπολογιστής:

Επεξεργαστής: Intel Core i5 > 2,5 Hz

μνήμη: 4-8 GB

Σκληρός Δίσκος: > 120 GB

οθόνη: 13-15” (probook)

2ος υπολογιστής:

Επεξεργαστής: Intel Core i5 > 2,5 Hz

μνήμη: 4-8 GB

Σκληρός Δίσκος: > 500 GB

οθόνη: 15” (macbook pro)

CPVS

30213100-6

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΑ

Πιστώσεις Π.Δ.Ε. ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100008 «Δαπάνες υλικοτεχνικής στήριξης και επίβλεψης έργων οδοποιίας» (Π.Κ.8471054).

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

 Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.grΣυνημμένα Αρχεία
pdf documentprotogenes_aitima_2_foriton_ypologiston.pdf

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
21/03/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Βουδαπέστη του κ. Δημήτρη Αποστολίνα από τις 27-03-2018 έως 29-03-2018
21/03/2018 Κατακύρωση στη μειοδότρια εταιρεία «3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας...
21/03/2018 Πρωτογενές αίτημα για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και διακρίβωσης δύο (2) δεξαμενών πετρελαίου & προμήθεια μίας (1) διακριβωμένης μετρητικής ταινίας
20/03/2018 Υποβολή προσφορών για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
20/03/2018 Σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Παροχή τεχνικών και συναφών υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Δ18 στις δράσεις ωρίμανσης και διαχείρισης του έργου ‘’Ύδρευση νήσου Κέρκυρας. Εγκαταστάσεις αποσκλήρυνσης νερού και συναφή έργα.’’»
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας