22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί30/11/2016

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λογισμικού για την υποστήριξη των αναγκών της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ)


ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΑΕΕ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τρία πλήρεις συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με το απαιτούμενο λογισμικό (3)

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €)

Φ.Π.Α.

24%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Π.Δ.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε/Β ΕΡΓΩΝ (ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΣΕΙΣ, ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΚΛΠ) & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Υ. 5908 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ Δ7 (π.κ. 8472601) (Τ.Ε. 1984ΣΕ07210000, 1984ΣΕ07200003 & 2014ΣΕ07200000)» σε βάρος της ΣΑΕ 572 με αρ. 2014ΣΕ57200001.

ΝΟΜΙΣΜΑ

ευρώ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον προμηθευτεί θα βαρύνουν: α) ο φόρος εισοδήματος 4% και β) κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ)

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ 9, ΤΚ 11471, ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016, στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ), ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ 9, 2ος όροφος με επιστολή κατάθεσης της προσφοράς.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η Παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί :

α) Στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr

β) Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) eprocurement.gov.gr

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

1.    Desktop HDD 1TB

2.    RAM Desktop Crucial 8GB 2400MHz DDR4

3.    Motherboard Gigabyte B150M-DS3H

4.    CPU Intel Core i3 6100

5.    Tower

6.    PSU Corsair VS 550W

7.    UPS 1000 VA

8.    ΟΘΟΝΗ 24’’ 

9.    Microsoft Windows 10 Pro 64 bit

10. Microsoft Office Home & Business 2016

11. Πληκτρολόγιο και ποντίκι ενσύρματο.

 

CPVS

30237300-2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΣΑΕ 572 2014ΣΕ57200001Συνημμένα Αρχεία
pdf documentprotogenes_logismiko.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων