22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί21/10/2014

Προμήθεια & εκτύπωση 98.050 αδειών διέλευσης διεθνών μεταφορών, έτους 2015

Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπ.Υ. Με.Δι., θα  προβεί στην προμήθειακαι  εκτύπωση αδειών διέλευσης διεθνών μεταφορών, έτους 2015, ως εξής:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
39/110
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Προμήθεια και  εκτύπωση 98.050 αδειών διέλευσης διεθνών μεταφορών, έτους  2015.
Κ.Α.Ε.
0843
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Τέσσερις  χιλιάδες  ευρώ #4.000,00 €#.
Φ.Π.Α.
23%
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 – Παπάγου.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την έγκριση του τελικού δοκιμίου.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με.Δι. (Αναστάσεως 2, 101 91 - Παπάγου) εντός κλειστού φακέλου, που θα συνοδεύεται με επιστολή κατάθεσης προσφοράς, η οποία θα πρωτοκολλείται. 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής  www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) eprocurement.gov.gr
ΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Δείγματα διατίθενται από τη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών  του  Υπ.Υ.Με.Δι. (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - Παπάγου, 4ος όροφος -  
τηλ.: 213-130.84.475, αρμόδια κα  Α. Νεαμονιτάκη).
Επισυνάπτεται το υπ’ αριθμ. Φ447/57741/4595/6-10-2014 έγγραφο της Δ/νσης Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπ.Υ.Με.Δι., που αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της παρούσας.Συνημμένα Αρχεία
word documentΈγγραφο 58005/4553/21-10-2014

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
25/04/2019 Πρωτογενές αίτημα για τον καθαρισμό και αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου των αποθηκών Ασπροπύργου
24/04/2019 Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων,προς κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων,κατά το έτος 2019
24/04/2019 Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο της ΚY του ΥπΥΜε(Αναστάσεως 2) και στο κτίριο του Υπουργείου(Λ.Κηφισίας 37-39),για 24 μήνες,προϋπολογισθείσας δαπάνης 552€,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
23/04/2019 Πρωτογενές για συντήρηση δύο (2) ψυκτικών συγκροτημάτων τύπου TRANE-2RTAA-215 και δύο (2) ψυκτικών μονάδων 20 SDC Close Control Units, στο κτίριο του Υπουργείου μας, για το έτος 2019
23/04/2019 Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια χημικών ουσιών και διαλυτών για τις ανάγκες της Δ/νσης Κ.Ε.Δ.Ε..
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων