08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ | 18/02/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Δ34)
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί21/10/2014

Προμήθεια & εκτύπωση 98.050 αδειών διέλευσης διεθνών μεταφορών, έτους 2015

Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπ.Υ. Με.Δι., θα  προβεί στην προμήθειακαι  εκτύπωση αδειών διέλευσης διεθνών μεταφορών, έτους 2015, ως εξής:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
39/110
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Προμήθεια και  εκτύπωση 98.050 αδειών διέλευσης διεθνών μεταφορών, έτους  2015.
Κ.Α.Ε.
0843
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Τέσσερις  χιλιάδες  ευρώ #4.000,00 €#.
Φ.Π.Α.
23%
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 – Παπάγου.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την έγκριση του τελικού δοκιμίου.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με.Δι. (Αναστάσεως 2, 101 91 - Παπάγου) εντός κλειστού φακέλου, που θα συνοδεύεται με επιστολή κατάθεσης προσφοράς, η οποία θα πρωτοκολλείται. 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής  www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) eprocurement.gov.gr
ΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Δείγματα διατίθενται από τη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών  του  Υπ.Υ.Με.Δι. (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - Παπάγου, 4ος όροφος -  
τηλ.: 213-130.84.475, αρμόδια κα  Α. Νεαμονιτάκη).
Επισυνάπτεται το υπ’ αριθμ. Φ447/57741/4595/6-10-2014 έγγραφο της Δ/νσης Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπ.Υ.Με.Δι., που αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της παρούσας.Συνημμένα Αρχεία
word documentΈγγραφο 58005/4553/21-10-2014

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
19/02/2019 Kάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στο Ηράκλειο Κρήτης, του κ. Χρήστου Σπίρτζη, και των κ.κ. Αντωνίου Σαμιωτάκη, Στυλιανού Ποτηράκη, Κωνσταντίνου Τσαχάκη και Κωνσταντίνας Καράντζιου, Αστεριάδη Οικονόμου και Μιχαήλ Χατσέρα, 21-22 Φεβρουαρίου 2019
19/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλλες, των κ. κ. Ιωάννη Αλεξάκη και Δημητρίου Αποστολίνα από 20 έως 22 Φεβρουαρίου 2019
15/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Θεσσαλονίκη, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη, και των κ.κ. Παναγιώτη Μαγκούφη και Δημήτρη Γελαδαρόπουλου (αποσπασμένοι αστυνομικοί για την ασφάλεια του Υπουργού) από 17 έως 19 Φεβρουαρίου 2019
15/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Βέρνη του κ. Ανδρέα Πολάκι (Γενικός Δ/ντης Μεταφορών) από 26 Φεβρουαρίου έως 01 Μαρτίου 2019
14/02/2019 Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών φωτοτύπισης
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων