08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ | 18/02/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Δ34)
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί09/10/2014

Προμήθεια διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες του Υπουργείου μας

Η Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπ. Υ. Με. Δι., θα προβεί στην προμήθεια εντύπων, ως εξής:
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
39/110
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Προμήθεια : α) 10.000 Εντύπων Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος Οδικού 
                      Μεταφορέα Εμπορευμάτων
                  β) 10.000 Εντύπων Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος Οδικού 
                      Μεταφορέα Επιβατών
                  γ) 20.000 Εντύπων Ειδικών Αδειών Οδήγησης Ε.Δ.Χ.
                      Αυτοκινήτου
                  δ) 20.000 Φακέλων
Κ.Α.Ε.
0843
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ # 2.200,00 € #
Φ.Π.Α.
23%
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 - Παπάγου
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ.Υ.Με.Δι. (Αναστάσεως 2, 101 91 - Παπάγου) εντός κλειστού φακέλου, που θα συνοδεύεται με επιστολή κατάθεσης προσφοράς, η οποία θα πρωτοκολλείται. 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής  www.yme.gov.gr
ΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
α) Δείγματα διατίθενται από το Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων του
    Υπ. Υ. Με. Δι. (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - Παπάγου, 2ος όροφος -  
    Γραφείο 205, τηλ.: 213-130.83.48, αρμόδια κα Σ. Λέκκα)
β) Προσφορές γίνονται δεκτές για ένα ή περισσότερα είδη, αλλά
    υποχρεωτικά για όλη τη ζητούμενη ποσότητα εκάστου είδους.

 
Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΈγγραφο με αρ.πρωτ. 53810/4145/8-10-2014

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
19/02/2019 Kάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στο Ηράκλειο Κρήτης, του κ. Χρήστου Σπίρτζη, και των κ.κ. Αντωνίου Σαμιωτάκη, Στυλιανού Ποτηράκη, Κωνσταντίνου Τσαχάκη και Κωνσταντίνας Καράντζιου, Αστεριάδη Οικονόμου και Μιχαήλ Χατσέρα, 21-22 Φεβρουαρίου 2019
19/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλλες, των κ. κ. Ιωάννη Αλεξάκη και Δημητρίου Αποστολίνα από 20 έως 22 Φεβρουαρίου 2019
15/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Θεσσαλονίκη, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη, και των κ.κ. Παναγιώτη Μαγκούφη και Δημήτρη Γελαδαρόπουλου (αποσπασμένοι αστυνομικοί για την ασφάλεια του Υπουργού) από 17 έως 19 Φεβρουαρίου 2019
15/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Βέρνη του κ. Ανδρέα Πολάκι (Γενικός Δ/ντης Μεταφορών) από 26 Φεβρουαρίου έως 01 Μαρτίου 2019
14/02/2019 Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών φωτοτύπισης
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων