13/11/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθμ.πρωτ.:Οικ.46240/15-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΗΦ465ΧΘΞ-Ρ0Ι)-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ7,Δ8,Δ29,Δ30
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί08/10/2014

Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις για το έργο «Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια»

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ’ αριθμ. 7/2014 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο για το Έργο: «Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια».

Ανακοινώνουμε ότι στις διευκρινίσεις που δόθηκαν επί της εν θέματι διακήρυξης, η ορθή απάντηση στο ερώτημα 16 είναι η κάτωθι:

«Το συγκριτικό (σταθμισμένο) κόστος κάθε προσφοράς (κελί Ε7 του Πίνακα C.4.1) υπολογίζεται με βάση τα υπόλοιπα στοιχεία του Πίνακα C.4.1, ως εξής: Ε7 = Ε6 x Ε5, όπως αναφέρεται στην Επισήμανση 2 του Παραρτήματος C.4 της διακήρυξης»,

αντί του λανθασμένου που εκ παραδρομής ανεγράφη.


'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
16/11/2018 Εκτέλεση του έργου «Υλοποίηση ψηφιακού Μητρώου Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό
16/11/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλλες και Βουδαπέστη του κ. Aποστολίνα Δημητρίου (Προϊστάμενος του Τμήματος Ανάπτυξής Εμπορευματικών Σιδηροδρομικών Μεταφορών ) από 19 έως 23 Νοεμβρίου 2018
16/11/2018 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Σόφια της Βουλγαρίας των κ.κ. Αντωνίου Πανουργιά (Άμισθος Σύμβουλος του Γραφείου Υπουργού Υ.ΜΕ.) και Καλλιόπης Ντούτη (Διπλωματική Σύμβουλος του Υπουργού Υ.ΜΕ.) από 18 έως 20 Νοεμβρίου 2018
15/11/2018 Πρωτογενές αίτημα για τη μελέτη, προμήθεια και τοποθέτηση νέων κατάλληλων ηχομονωτικών συστημάτων προστασίας για την ηχομόνωση του μηχαλογικού εξοπλισμού κλιματισμού / εξαερισμού στον εξωτερικό χώρο του κεντρικού κτιρίου στέγασης του Υ.ΥΠ.ΜΕ
15/11/2018 Πρωτογενές αίτημα για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε στο Δήμο Παπάγου και στο κτίριο του Υπουργείου επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας