08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ | 18/02/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Δ34)
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί04/08/2014

Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός για το έργο «Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια»

Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για σύναψη Συμφωνίας   - Πλαίσιο για το Έργο:«Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
    6 Οκτωβρίου   2014, ημέρα Δευτέρα
και  ώρα: 17:00΄
 
Προϋπολογισμός :
 
 
Χρηματοδότηση:
 
14.971.234,96 € (πλέον Φ.Π.Α.)
18.414.619,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
οικονομικού έτους 2014,  ΣΑΕ-063/8
 
Χρονική διάρκεια έργου:
 
 
 
Κριτήριο κατακύρωσης:
 
Δώδεκα (12) μήνες.
Η διάρκεια της Συμφωνίας -  πλαίσιο και των εκτελεστικών Συμβάσεων δεν θα εκτείνεται πέραν τις 31/10/2015
 
Η χαμηλότερη τιμή.
 
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών:
    Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι τη 10η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή
 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 
 
4 Αυγούστου 2014
Ημερομηνία  ανάρτησης το δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής: www.yme.gov.gr.
 
4 Αυγούστου 2014
Ημερομηνία ανάρτησης στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
      
21 Αυγούστου 2014
Ημερομηνία δημοσίευσης στις   ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες:
    1. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
2. ΗΜΕΡΗΣΙΑ
3. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
 
 
 
 
21 Αυγούστου 2014
Ημερομηνία δημοσίευσης στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
22 Αυγούστου 2014

 

Κατεβάστε την προκήρυξη του διαγωνισμού εδώ.
Συνημμένα Αρχεία
word documentΑπόφαση Διαγωνισμού wi-fi

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
19/02/2019 Kάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στο Ηράκλειο Κρήτης, του κ. Χρήστου Σπίρτζη, και των κ.κ. Αντωνίου Σαμιωτάκη, Στυλιανού Ποτηράκη, Κωνσταντίνου Τσαχάκη και Κωνσταντίνας Καράντζιου, Αστεριάδη Οικονόμου και Μιχαήλ Χατσέρα, 21-22 Φεβρουαρίου 2019
19/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλλες, των κ. κ. Ιωάννη Αλεξάκη και Δημητρίου Αποστολίνα από 20 έως 22 Φεβρουαρίου 2019
15/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Θεσσαλονίκη, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη, και των κ.κ. Παναγιώτη Μαγκούφη και Δημήτρη Γελαδαρόπουλου (αποσπασμένοι αστυνομικοί για την ασφάλεια του Υπουργού) από 17 έως 19 Φεβρουαρίου 2019
15/02/2019 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης και διαμονής στη Βέρνη του κ. Ανδρέα Πολάκι (Γενικός Δ/ντης Μεταφορών) από 26 Φεβρουαρίου έως 01 Μαρτίου 2019
14/02/2019 Πρωτογενές αίτημα παροχής υπηρεσιών φωτοτύπισης
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων