22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Προμήθειες - Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί
ATH.ENA CARD
image

Διαγωνισμοί04/08/2014

Ηλεκτρονικός Ανοικτός διαγωνισμός για το έργο «Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια»

Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για σύναψη Συμφωνίας   - Πλαίσιο για το Έργο:«Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi hotspots) στην Ελληνική Επικράτεια»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
    6 Οκτωβρίου   2014, ημέρα Δευτέρα
και  ώρα: 17:00΄
 
Προϋπολογισμός :
 
 
Χρηματοδότηση:
 
14.971.234,96 € (πλέον Φ.Π.Α.)
18.414.619,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
οικονομικού έτους 2014,  ΣΑΕ-063/8
 
Χρονική διάρκεια έργου:
 
 
 
Κριτήριο κατακύρωσης:
 
Δώδεκα (12) μήνες.
Η διάρκεια της Συμφωνίας -  πλαίσιο και των εκτελεστικών Συμβάσεων δεν θα εκτείνεται πέραν τις 31/10/2015
 
Η χαμηλότερη τιμή.
 
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών:
    Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι τη 10η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή
 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 
 
4 Αυγούστου 2014
Ημερομηνία  ανάρτησης το δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής: www.yme.gov.gr.
 
4 Αυγούστου 2014
Ημερομηνία ανάρτησης στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
      
21 Αυγούστου 2014
Ημερομηνία δημοσίευσης στις   ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες:
    1. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
2. ΗΜΕΡΗΣΙΑ
3. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
 
 
 
 
21 Αυγούστου 2014
Ημερομηνία δημοσίευσης στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
22 Αυγούστου 2014

 

Κατεβάστε την προκήρυξη του διαγωνισμού εδώ.
Συνημμένα Αρχεία
word documentΑπόφαση Διαγωνισμού wi-fi

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
25/04/2019 Πρωτογενές αίτημα για τον καθαρισμό και αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου των αποθηκών Ασπροπύργου
24/04/2019 Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων,προς κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων,κατά το έτος 2019
24/04/2019 Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο κτίριο της ΚY του ΥπΥΜε(Αναστάσεως 2) και στο κτίριο του Υπουργείου(Λ.Κηφισίας 37-39),για 24 μήνες,προϋπολογισθείσας δαπάνης 552€,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
23/04/2019 Πρωτογενές για συντήρηση δύο (2) ψυκτικών συγκροτημάτων τύπου TRANE-2RTAA-215 και δύο (2) ψυκτικών μονάδων 20 SDC Close Control Units, στο κτίριο του Υπουργείου μας, για το έτος 2019
23/04/2019 Πρωτογενές αίτημα για προμήθεια χημικών ουσιών και διαλυτών για τις ανάγκες της Δ/νσης Κ.Ε.Δ.Ε..
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων