22/04/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκρότηση των τριμελών επιτροπών αυτών» | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Γραφείο Τύπου Ομιλίες
ATH.ENA CARD
image

Ομιλίες14/10/2015

Ομιλία Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Δ. Τζώρτζη

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι καλημέρα,
Είμαι ο Δημήτρης Τζώρτζης, ΓΓΤΤ. Θα ήθελα να χαιρετίσω τη σημερινή εκδήλωση και να καλωσορίσω όλους τους ομιλητές και συμμετέχοντες σε αυτή την ημερίδα, που γίνεται για την παρουσίαση του έργου «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων». Με μεγάλη χαρά φιλοξενούμε αυτή την εκδήλωση σήμερα στο Υπουργείο μας (είναι προγραμματισμένη άλλη μία, στη Θεσσαλονίκη), όπως “φιλοξενούμε” ένα μετρητικό βανάκι σήμερα και ένα σταθμό μέτρησης.
Είναι γεγονός ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα επιρροής των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στον άνθρωπο βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα στη χώρα μας, σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο 347 του 2010, όπου η χώρα μας φαίνεται να κατέχει την 1η θέση, μαζί με την Ιταλία. Αντίθετα, στην ίδια έρευνα, ήταν πολύ χαμηλά η εκτίμηση των πολιτών για την ενημέρωση και την αποτελεσματικότητα του κράτους.  Το γεγονός αυτό έχει κινητοποιήσει τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά ειδικότερα τους διακεκριμένους επιστήμονες, που πέρα από κάθε προσωπική επιδίωξη, ασχολούνται με ζέση και πείσμα με αυτά τα θέματα, ώστε να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία μηχανισμών, που διασφαλίζουν, όχι μόνο τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία πανελλαδικά, αλλά και την ανάπτυξη μηχανισμών διαρκούς και έγκυρης πληροφόρησης των πολιτών. Ως ΓΓ και Υπουργείο συμμετέχουμε ενεργά στον κοινωνικό διάλογο και προχωράμε με συνέπεια τα έργα, ξεπερνώντας τα όποια εμπόδια.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προστασία του περιβάλλοντος (αλλά και των πολιτών) είναι από τις σοβαρότερες προκλήσεις που καλούμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι επίσης γνωστό ότι ο τομέας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά προς αυτή τη κατεύθυνση, αλλά και ότι αποτελεί γενικότερα μοχλό ανάπτυξης σε μια χώρα. Ως εκ τούτου, έχουν αναπτυχθεί πολιτικές σε επίπεδο Ένωσης, αλλά και Κρατών Μελών, για την κάλυψη όχι μόνο της ανάγκης για ευρυζωνικότητα, αλλά και για την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε άλλους τομείς, όπως η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος σε μια χώρα.
Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αναπτύσσει πλήθος δράσεων, οι οποίες αφορούν στην υλοποίηση έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας, όπως το έργο των ΜΑΝ (Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δικτύων με Εθνικά Δίκτυα) και το έργο RURAL (Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές). Τα έργα αυτά έχουν σκοπό να φέρουν την ευρυζωνικότητα ακόμη και στις πιο μακρινές γωνιές της Ελληνικής επικράτειας. Δεν σταματάμε όμως εδώ:
Στο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ θα ενταχθούν και νέα ευρυζωνικά έργα για την υλοποίηση του Εθνικού Ευρυζωνικού Πλάνου, το οποίο  πρόσφατα εγκρίθηκε από την Κομισιόν (28/9/2015). Στόχος μας είναι να κάνουμε το όραμα της Ψηφιακής Οικονομίας πράξη. Διότι πραγματικά πιστεύουμε ότι ο κλάδος αυτός είναι ένα παραγωγικό εργαλείο εξόδου από την κρίση, καθώς αποδεδειγμένα συμβάλλει ισχυρά στην ευημερία και στην απασχόληση.

Όμως η σημερινή εκδήλωση δεν γίνεται για να παρουσιαστούν τα έργα της ΓΓΤΤ και η ευθύνη της πολιτείας δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά.  Ευθύνη μας είναι και η δημιουργία μηχανισμών ελέγχου, που θα οδηγήσουν αποτελεσματικά στη προστασία του αστικού περιβάλλοντος, όπως ανέφερα ήδη. Ένας τέτοιος μηχανισμός ελέγχου είναι το Εθνικό μας Παρατηρητήριο, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα παρακολούθησης/καταγραφής των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε παγκόσμιο επίπεδο και χρησιμοποιεί τις πλέον πρόσφατες αυστηρές προδιαγραφές της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών για μετρητικά συστήματα η/μ πεδίων, όπως περιγράφονται στη Σύσταση ITU-T Κ.83 («Παρακολούθηση της στάθμης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων»).  Το έργο Εθνικό Παρατηρητήριο έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και η δημιουργία του έχει προβλεφθεί με το άρθρο 22 του ν.4053/2012. 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (08/04/2014), παραλαμβάνουμε αυτό το έργο από την αναθέτουσα αρχή, που είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., όπως υλοποιήθηκε (και ολοκληρώνεται) από την ανάδοχο εταιρεία Space Hellas.  Η συνεισφορά του Φορέα Λειτουργίας του έργου, που είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του, ήταν καθοριστική για την επιτυχή ολοκλήρωσή του και ο φορέας αυτός  θα αναλάβει τη λειτουργία του έργου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 29179/340 (ΦΕΚ 1275/20.05.2014) των Υπουργείων Ανάπτυξης, Παιδείας και Υποδομών,  που είναι ο Κανονισμός Λειτουργίας του. Με τη θέση σε λειτουργία του έργου αυτού, οι δημόσιοι φορείς και οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης, σχετικά με την τήρηση των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ενώ θα δημοσιεύονται και περιοδικές εκθέσεις από την Ε.Ε.Α.Ε., με καθεστώς πλήρους διαφάνειας, στη σχέση με τους πολίτες.
Δεν θα αναφερθώ στη περιγραφή του έργου, αφού θα ακολουθήσουν εκτεταμένες παρουσιάσεις των ομιλητών της σημερινής διάταξης, απλά θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου και να συγχαρώ τις Υπηρεσίες της ΓΓΤΤ (που είναι ο Κύριος του έργου), την ΕΕΑΕ, την ΚτΠ Α.Ε., τους Δήμους για τη συνεργασία τους,     αλλά και τα στελέχη της εταιρείας Space Hellas, για τις προσπάθειές τους όλους αυτούς τους μήνες, ώστε να επιτευχθεί ο κοινός μας στόχος, η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου! Και δεν σταματάμε σε εγκαίνια, θα είμαστε συνεχώς δίπλα στο έργο και θα δείτε ότι συνεχίζουμε, με νέες δράσεις, αντικειμενική πληροφόρηση και ώτα ευήκοα στις ανησυχίες του πολίτη.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, τους ομιλητές και όλους τους συμμετέχοντες στην σημερινή ημερίδα. Προσβλέπουμε στα σχόλιά σας και στο δημιουργικό διάλογο. Να ευχηθώ σε όλους καλή συνέχεια στις εργασίες που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. 

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων