15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου
ATH.ENA CARD
image

Δελτία Τύπου10/06/2016

Ο Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χρήστος Σπίρτζης δημιουργεί νέο πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών

Αναμορφώνεται το σύστημα παραγωγής μελετών και έργων του δημοσίου, με σύγχρονες προδιαγραφές και ηλεκτρονικό έλεγχο κοστολόγησης και παρακολούθησης.

Τέρμα στο απαρχαιωμένο θεσμικό πλαίσιο των τελευταίων σαράντα χρόνων και στις «γκρίζες ζώνες» των υψηλών εκπτώσεων, των υπερβάσεων προϋπολογισμών και της κακοδιαχείρισης.Ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης ενέκρινε την προκήρυξη των δύο πρώτων δημόσιων ανοικτών διαγωνισμών, για τη δημιουργία του νέου πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών με σύγχρονο, αντικειμενικό και αξιόπιστο τρόπο. Η αναβάθμιση και κωδικοποίηση των προδιαγραφών μελετών συνδέεται ταυτοχρόνως με το σύστημα, που υλοποιεί ο Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χρήστος Σπίρτζης στο ΥΠΟΜΕΔΙ, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη και λειτουργία λογισμικού και ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικού ελέγχου και παρακολούθησης της κοστολόγησης, της διοίκησης, διαχείρισης και επίβλεψης των μελετών και των έργων.
Το νέο πλαίσιο εκπόνησης μελετών εντάσσεται στην συνολική παρέμβαση εξυγίανσης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της παραγωγής των μελετών και έργων, που υλοποιεί η Κυβέρνηση και ο Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χρήστος Σπίρτζης.  Συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•    Αντικαθιστά το απαρχαιωμένο, ελλιπές και προβληματικό πλαίσιο παραγωγής των μελετών δημοσίων έργων, στο διάστημα ισχύος του Π.Δ.696/74, που αποτελεί βάση αναφοράς της σχετικής νομοθεσίας πάνω από σαράντα χρόνια.
•    Εξαλείφει τις «γκρίζες ζώνες» των υψηλών εκπτώσεων και αντιμετωπίζει φαινόμενα διαφθοράς και στρεβλώσεων, που οδηγούν σε καθυστερήσεις, υπερβάσεις προϋπολογισμών και τεράστιες αποζημιώσεις σε βάρος του ελληνικού δημοσίου.
•    Ενσωματώνει τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των κατασκευών και τις ψηφιακές εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων, που έχουν μετασχηματίσει θεαματικά όλες τις διαδικασίες, τους χρόνους και την ποιότητα παραγωγής των μελετών και έργων, όλων των κατηγοριών.
•    Καθιερώνει κανόνες διαφάνειας των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων και των διαδικασιών για τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης και όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή των έργων και μελετών.
•    Ικανοποιεί ένα χρόνιο αίτημα ολόκληρου του τεχνικού κόσμου, τόσο των ιδιωτών μελετητών, όσο και των τεχνικών υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας παραγωγής δημόσιων έργων και μελετών.
•    Προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, την ποιότητα των μελετών και των έργων, διασφαλίζοντας παράλληλα υγιείς συνθήκες ανάπτυξης του τομέα των δημοσίων έργων και κατασκευών και την προσέλκυση επενδυτών.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης υπέγραψε την έγκριση των προκηρύξεων και των τευχών δημοπράτησης για τη διενέργεια των δύο πρώτων διεθνών ανοικτών διαγωνισμών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Ιουλίου. Η προεκτιμώμενη αμοιβή των συμβάσεων αυτών είναι της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ έκαστη με ΦΠΑ. Οι δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αφορούν στις προδιαγραφές εκπόνησης μελετών για:
-Εγγειοβελτιωτικά έργα (αρδευτικά, αποστραγγιστικά, έργα προσαγωγής).
-Έργα υδρομάστευσης (φράγματα, λιμνοδεξαμενές).
-Έργα αποχέτευσης ομβρίων (οριοθετήσεις, αντιπλημμυρικά – αντιδιαβρωτικά έργα χειμάρρων κλπ, έργα ανάσχεσης, εσωτερικά δίκτυα, συλλεκτήρες, «πράσινες» πολιτικές διαχείρισης ομβρίων).
-Και υδραυλικά συγκοινωνιακά έργα (αποχέτευση συγκοινωνιακών έργων, εξωτερικές λεκάνες, οδικές σήραγγες).
Αντικείμενο των συμβάσεων αυτών είναι η σύνταξη ενός σύγχρονου οδηγού (κανονισμός) εκπόνησης μελετών, όπου θα αναπτύσσονται κατά τρόπο εμπεριστατωμένο: Κριτήρια Σχεδιασμού, συνιστώμενες οδηγίες και προεκτιμώμενες αμοιβές ανά στάδιο και κατηγορία μελέτης, λεπτομερής κατάλογος ’’παραδοτέων’’, καθώς και η κωδικοποίησή τους για την ευχερή συσχέτιση και αναζήτησή τους. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο των συμβάσεων είναι:
-Καθορισμός ορισμών και εννοιών, όσον αφορά στην κατηγορία των μελετών, στα στάδια, και στα Παραδοτέα Τεύχη και Σχέδια της μελέτης. 
-Σύνταξη Κανονισμού Εκπόνησης Μελετών με τα κριτήρια σχεδιασμού έργων και τις βέλτιστες πρακτικές.
-Καθορισμός παραδοτέων τευχών μελετών
-Καθορισμός παραδοτέων σχεδίων μελετών
-Ανάπτυξη συστήματος κωδικοποίησης σε ψηφιακή μορφή, με βάση το οποίο όλα τα παραπάνω θα μπορούν να ενσωματωθούν στο “Ηλεκτρονικό Σύστημα Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε.) – Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών και Προδιαγραφών (ΗΛ.ΠΑ.ΤΙ.Π.) - Ηλεκτρονικό Σύστημα Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Σ.Ε.ΤΕ.Π.)” του σχεδίου Νόμου “Δομές στρατηγικού σχεδιασμού στα τεχνικά έργα, διαδικασίες διαφάνειας και κεντρικού ελέγχου στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων”.
-Σύνταξη προτάσεων “Βέλτιστων Πρακτικών” (Best Practices) ή/και Συνιστώμενες Μέθοδοι (Recommended Methods), που έχουν εφαρμοστεί στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο.
-Σύνταξη πρότυπων σχεδίων για τυπικά τεχνικά έργα (π.χ. φρεάτια, κλπ) και τυπικές διατομές.
Τέλος προβλέπεται η εκπόνηση νέου Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών με βάση τις νέες προδιαγραφές.Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων