08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου
ATH.ENA CARD
image

Δελτία Τύπου06/06/2014

Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών Στο Λουξεμβούργο, 05/06/2014

 
05 Ιουνίου 2014
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, 05/06/2014
 
     Στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε. που συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο την Πέμπτη, 05 Ιουνίου 2014,, προήδρευσε ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος.
     Ο Υπουργός δήλωσε: «Ευθύς εξαρχής είχαμε θέσει ένα στόχο για την Ελληνική Προεδρία, στόχο ο οποίος θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσα από ακούραστες προσπάθειες προώθησης αποτελεσματικών και βιώσιμων μεταφορών. Όλους αυτούς τους μήνες εργαστήκαμε σκληρά προς αυτήν την κατεύθυνση, αποσκοπώντας να αυξήσουμε τις οικονομίες κλίμακας για τις επιχειρήσεις μεταφορών (ειδικά για τους σιδηροδρόμους) σε όλη την Ένωση, να μειώσουμε τα διοικητικά βάρη, να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, να αποφύγουμε τις διακρίσεις, να βελτιώσουμε τον ανταγωνισμό, να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας και να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Θέσαμε τις ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας στο κέντρο της δουλειάς μας σε ό,τι είχε να κάνει με θέματα πολιτικής μεταφορών. Θα συνεχίσουμε να επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας σε αυτούς τους στόχους μέχρι το τέλος της Προεδρίας μας.»
     Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών, επετεύχθη πολιτική συμφωνία στα θέματα του τεχνικού πυλώνα του 4ου σιδηροδρομικού πακέτου που εξετάστηκαν. Τα κράτη μέλη, με τη συμφωνία αυτή, που είναι προς την κατεύθυνση θέσπισης κοινού ρυθμιστικού πλαισίου για τους σιδηροδρόμους, έδειξαν για άλλη μία φορά την επιθυμία τους για τη δημιουργία ενιαίας αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών.
    Το 1ο σημείο του τεχνικού πυλώνα του 4ου σιδηροδρομικού πακέτου που εξετάστηκε ήταν η Πρόταση Κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA). Με την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη, ο νέος Κανονισμός θα βοηθήσει στην εύρυθμη λειτουργία του συνολικού σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρώπης και στην αποσαφήνιση της δομής και της νομικής προσωπικότητας του ERA, ώστε να καταστεί πραγματικά Ευρωπαϊκή σιδηροδρομική αρχή στο πεδίο της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας.
     Τα επόμενα δύο σημεία του τεχνικού πυλώνα αφορούσαν στη Διαλειτουργικότητα και την Ασφάλεια του Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Συστήματος. Η πολιτική συμφωνία εδώ οδηγεί στην κατεύθυνση της άρσης των διοικητικών και τεχνικών εμποδίων, ώστε να αυξηθούν οι οικονομίες κλίμακας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, με μείωση του διοικητικού κόστους και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, καθώς και με αποφυγή των συγκαλυμμένων διακρίσεων. Ως προς την ασφάλεια, η Πρόταση Οδηγίας στοχεύει στην εξομάλυνση των διαφορών που υφίστανται μεταξύ των κ-μ ως προς τις αρχές, την προσέγγιση και τη νοοτροπία που μέχρι τώρα έχουν δυσχεράνει την άρση των τεχνικών φραγμών και την καθιέρωση διεθνών μεταφορών.
Σχετικά με το 4ο σιδηροδρομικό πακέτο, ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος δήλωσε: «Παρά την αξιοσημείωτη εξέλιξη του "κοινοτικού κεκτημένου", με βάση το οποίο δημιουργήθηκε η εσωτερική αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών, το μερίδιο των σιδηροδρομικών μεταφορών στις ενδοενωσιακές μεταφορές παρέμεινε χαμηλό. Η τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους, την οποία προωθήσαμε σήμερα, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών με την άρση των φραγμών στην αγορά που εξακολουθούν να υπάρχουν.»
     Πολιτική συμφωνία επίσης επετεύχθη ως προς την Οδηγία για τα βάρη και τις διαστάσεις ορισμένων οδικών οχημάτων που κυκλοφορούν στην Κοινότητα. Το κείμενο της Οδηγίας έτσι όπως έχει διαμορφωθεί δίνει σημαντικές δυνατότητες για τη βελτίωση της αεροδυναμικής και της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων, με παράλληλη βελτίωση και της οδικής ασφάλειας. Επίσης, προωθεί τις διατροπικές μεταφορές και θεσπίζει συγκεκριμένα μέτρα για τον έλεγχο των υπερφορτωμένων οχημάτων, με τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών. Το θέμα αυτό είχε πολιτική διάσταση λόγω της διασυνοριακής διέλευσης των οχημάτων μεγαλύτερου μήκους.
Στις αεροπορικές μεταφορές συζητήθηκαν η παρακολούθηση αεροσκαφών, τα δικαιώματα των επιβατών, τα τέλη αεροδρομίων και η διατήρηση και ενδυνάμωση της επιρροής της Ε.Ε. στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) με αφορμή τις εκλογές Συμβουλίου ICAO.
      Συγκεκριμένα, με αφορμή το πρόσφατο συμβάν της εξαφάνισης αεροσκάφους, η Επιτροπή ενημέρωσε τα κράτη μέλη για τα βασικά σημεία, το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο εφαρμογής μέτρων που θα συνιστούν ένα σύστημα παρακολούθησης των αεροσκαφών. Η παρακολούθηση των αεροσκαφών αποτελεί θέμα διαβουλεύσεων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Αεροπορίας (EASA).
     Η Επιτροπή παρουσίασε Έκθεση αναφορικά με τον καθορισμό των τελών αεροδρομίων στα κ-μ και ανακοίνωσε τη σύσταση του Φόρουμ Ρυθμιστών Τελών Αεροδρομίων Θεσσαλονίκης, που θα συνεδριάσει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, στις 13 Ιουνίου 2014.
    Τελευταίο από τα αεροπορικά θέματα συζητήθηκε η επιρροή της Ε.Ε. στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Η παρέμβαση έγινε προκειμένου να διατηρηθεί ή ακόμη και να ενδυναμωθεί η ισχύς της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Οργανισμού.
     Άλλα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών ως προς τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές ήταν η παρουσίαση των κύριων σημείων συζήτησης για θέματα οδικών μεταφορών του Άτυπου Συμβουλίου Μεταφορών στην Αθήνα, στις 8 Μαΐου 2014, το Shift2Rail και οι διασυνοριακές τροχαίες παραβάσεις. Σχετικά με αυτό το τελευταίο θέμα, η Επιτροπή ανέφερε ενέργειες αντιμετώπισης του θέματος που προέκυψε από την πρόσφατη Απόφαση του ΔΕΚ, με την οποία αμφισβητήθηκε και θα πρέπει να τροποποιηθεί η νομική βάση της Οδηγίας 2011/82, για τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με τροχαίες παραβάσεις.
Τέλος, στις θαλάσσιες μεταφορές 1) πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της έκθεσης προόδου αναφορικά με την μέχρι σήμερα εξέταση της πρότασης Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων στο πλαίσιο της α’ ανάγνωσης του Συμβουλίου και 2) υιοθετήθηκαν Συμπεράσματα Συμβουλίου για την «Ενδιάμεση αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ για τον Τομέα Θαλασσίων Μεταφορών μέχρι το 2018 και την προοπτική της μέχρι το 2020».
Η σύνοδος του Συμβουλίου τελείωσε με την παρουσίαση του Προγράμματος της Ιταλικής Προεδρίας, που θα διαδεχθεί την Ελληνική ως επικεφαλής του Συμβουλίου της Ε.Ε.
     Ο Έλληνας Υπουργός, μετά το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου, δήλωσε: «Σήμερα το Συμβούλιο είχε μία πολύ παραγωγική συζήτηση επί μίας πληθώρας θεμάτων. Η εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των Υπουργών απέδωσε σημαντικές αποφάσεις για τον τομέα των μεταφορών, τα θετικά αποτελέσματα των οποίων θα είναι ορατά στο εγγύς μέλλον. Είμαι σίγουρος ότι η πρόοδος που επετεύχθη επί Ελληνικής Προεδρίας σε πολλά από τα θέματα που εξετάσαμε θα αξιοποιηθεί στο μέγιστο από την επόμενη Προεδρία της Ιταλίας, στην οποία ευχόμαστε κάθε επιτυχία».


'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
20/03/2019 Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών κ. Θάνου Βούρδα με τους βουλευτές του Ν. Πιερίας, το Δήμαρχο Δίου Ολύμπου και εκπροσώπους των φορέων ΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ για το θέμα της Παλιάς Γραμμής του Πλαταμώνα
19/03/2019 Συνέντευξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού «Kontra channel» και το δημοσιογράφο κ. Γιώργο Μελιγγώνη
19/03/2019 Απλοποιείται η διαδικασία διαγραφής από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 24ης και 25ης Φεβρουαρίου στην Κρήτη
18/03/2019 Συνέντευξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη στην εφημερίδα «Έθνος της Κυριακής» και τη δημοσιογράφο κ. Βούλα Κεχαγιά
15/03/2019 Η Ομιλία του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Θάνου Βούρδα με θέμα: «Η Θεσσαλία κόμβος Μεταφορών - Ο ρόλος των Μέσων σταθερής τροχιάς ως πυλώνας ανάπτυξης» στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας που διοργανώνει η Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», 15-16 Μαρτίου 2019, στη Λάρισα
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων