11/12/2018 META ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 11/12/2018 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου
ATH.ENA CARD
image

Δελτία Τύπου09/03/2012

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ανασκόπηση  του συνολικού θέματος που προέκυψε  με την μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων από την Κεντρική Διοίκηση στην Περιφέρεια Αττικής αποτέλεσε αντικείμενο διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας και υπηρεσιακών παραγόντων των υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Στην σύσκεψη στην οποία μετείχαν ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μάκης Βορίδης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Θάνος Μωραΐτης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, κ. Γιάννης Οικονομίδης, ο Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Επενδύσεων, κ. Κωνσταντίνος Κουκολιάς και υπηρεσιακών παραγόντων των δύο υπουργείων τονίστηκαν τα ακόλουθα:

Η διαδικασία της μεταφοράς στην Περιφέρεια Αττικής, αρμοδιοτήτων, προσωπικού, υλικών και μέσων των πέντε Διευθύνσεων (Δ9, ΔΚΕΟ, ΔΚΕΣΟ, Δ10, ΔΚΥΕ) και του Αυτοτελούς Τμήματος Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης και Τηλεματικής 2004, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατ’ επιταγή των διατάξεων του Ν. 3852/20010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης - περί μητροπολιτικών αρμοδιοτήτων”  υλοποιήθηκε κατά στάδια και συγκεκριμένα:

α.) Την 1η Ιουλίου 2011 μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα των έργων των παραπάνω πέντε διευθύνσεων και του αυτοτελούς τμήματος στη Περιφέρεια Αττικής, ενώ στις 15 Οκτωβρίου 2011 μεταφέρθηκε το προσωπικό των αντίστοιχων υπηρεσιών.

β) Παράλληλα συντάχθηκαν τα προβλεπόμενα, Πρωτόκολλα Παράδοσης – Παραλαβής έργων, μελετών, εξοπλισμού και μέσων των παραπάνω Υπηρεσιών (στο άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 4018/2011), με τα συνημμένα παραρτήματά τους, τα οποία συμφωνήθηκαν μεταξύ των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  και της Περιφέρειας Αττικής και για τα οποία επί του παρόντος εκκρεμεί η υπογραφή τους.

γ) Σε ότι αφορά την μεταφορά πιστώσεων και αντίστοιχων πόρων από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς την Περιφέρεια, αυτή πραγματοποιήθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου, με τη διαβίβαση πιστώσεων ύψους 60 εκ.   € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΥΜΕΔΙ, σε αυτό της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2012.  Η μεταφορά αυτή συμπεριλήφθηκε στο σχέδιο συμπληρωματικού προϋπολογισμού, το οποίο απεστάλη  στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από την Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του  Υπουργείου Ανάπτυξης.

Προϋπόθεση για την εκταμίευση των παραπάνω κονδυλιών αποτελεί η υποβολή πρότασης από την Περιφέρεια Αττικής προς το ΥΠΑΑΝ, όπως κατά πάγια διαδικασία γίνεται κατ’ εφαρμογή του δημόσιου λογιστικού, για την ένταξη των σχετικών έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.  Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει υποβάλει μέχρι σήμερα πρόταση και το ΥΠΑΑΝ έστειλε  επιστολή για το θέμα αυτό. 

Το Υπουργείο ΥΠΥΜΕΔΙ που για χρόνια χειρίστηκε και γνωρίζει το θέμα θεωρεί ότι η μεταφορά και χορήγηση στην Περιφέρεια Αττικής του ποσού των 60 εκ. ευρώ καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των έργων που μεταφέρθηκαν σε αυτή. Εξάλλου σύμφωνα με  τα ιστορικά στοιχεία των δαπανών της τελευταίας τριετίας, στοιχεία που είναι στην διάθεση όλων, για τις μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες,  τα ποσά που δαπανήθηκαν ουδέποτε ξεπέρασαν τα 56 εκατ.€ αλλά αντίθετα κινήθηκαν για το έτος 2009 στα 28,4 εκ €, για το έτος το 2010 στα 49,5 εκ. €, ενώ το έτος  2011 στα 55,7 εκ €.

Πιο συγκεκριμένα το ποσό των 60 εκ. ευρώ που μεταβιβάστηκε υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες ρεαλιστές παραδοχές ως εξής:

1. Ποσό 10 περίπου εκατομμύρια ευρώ, για την κάλυψη των ανεξόφλητων λογαριασμών,  οφειλές οι οποίες εντός του έτους θα καταστούν και ληξιπρόθεσμες. 

 2. Ποσό 21 περίπου εκατομμυρίων ευρώ για τις ανάγκες του  ανεκτέλεστου μέρους των εν εξελίξει εργολαβιών, ύψους 41,98 εκ. ευρώ στο εθνικό σκέλος, για την επόμενη διετία και  εκτιμώμενη απορρόφηση για το 2012 της τάξεως του 50 %.

 3. Ποσό 29 περίπου εκατομμυρίων ευρώ για την εκτέλεση νέων έργων  προϋπολογισμού μελέτης 96,2 εκ €, ο οποίος εκτιμάται ότι κατά την συμβασιοποίηση θα ανέλθει στο ποσό των  60  εκ. €. περίπου. Το ποσό των 60 εκατ. προκύπτει αφού λάβει κανείς υπόψη την συντηρητική εκδοχή εκπτώσεων που συνήθως προσφέρονται σε τέτοια έργα. Με δεδομένο οτι για την προκήρυξη, δημοπράτηση, εκτέλεση, πιστοποίηση και τέλος τιμολόγηση των εργασιών θα απαιτηθεί χρόνος τουλάχιστον πέντε μηνών, η εκτιμώμενη δαπάνη δεν μπορεί να ξεπερνά το 50 % του συμβασιοποιημένου ποσού για το έτος 2012.

Κατά συνέπεια οι εγκριθείσες πιστώσεις και η αντίστοιχη  χορήγηση πόρων ύψους 60 εκατ. από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ  για το 2012 κρίνεται απολύτως ρεαλιστική και εύλογη.

Τονίσθηκε επίσης οτι με έγγραφο του το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διευκρινίζει, για μια ακόμη φορά, ότι από τα 103 εκ ευρώ που ζητήθηκαν αρχικά για τα έργα της  Μείζονης Περιοχής Πρωτευούσης (ΣΑΕ 068 ΓΓΔΕ) που μεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής, η υποχρέωση της εξόφλησης των 65 εκ € που αφορά σε ληξιπρόθεσμες  οφειλές για οργανισμούς κοινής ωφελείας (πχ ΔΕΗ κ.α) μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2011, παρέμεινε στις υποχρεώσεις του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

***

 


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(σε εκατ. €)ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΡΓΩΝΔΑΠΑΝΕΣ
ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝΣΥΝΟΛΟ


10,3441,9896,2148,5210,3415
έως
2120
έως
2Έως
60


 Τέλος, στην σύσκεψη επιβεβαιώθηκε ότι από την πλευρά των δύο Υπουργείων (ΥΠΥΜΕΔΙ και ΥΠΑΑΝ)  έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την ομαλή υλοποίηση των αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής και πλέον ο πρώτος ρόλος περνά σε αυτήν, η οποία καλείται να υλοποιήσει με τη σειρά της τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν μέσα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της χώρας.
Το πλήρες πακέτο της σχετικής τεκμηρίωσης όλων των ανωτέρω βρίσκονται  στη διάθεση όλων.
Συνεπώς η Περιφέρεια Αττικής μπορεί και πρέπει να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες του δημόσιου λογιστικού για την απορρόφηση των παραπάνω πόρων ώστε να διασφαλισθεί η εύρυθμη υλοποίηση των έργων συντήρησης οδικών αξόνων, ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών του λεκανοπεδίου Αττικής.


 'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
14/12/2018 Δήλωση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη μετά τη σύσκεψη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το φράγμα Χαβρία στη Χαλκιδική
14/12/2018 Συνέντευξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη στη «ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» και το δημοσιογράφο κ. Αντώνη Τελόπουλο.
12/12/2018 Επίσκεψη Γ.Γ. Υποδομών και Μεταφορών σε Εργοτάξια της ΕΡΓΟΣΕ και στην Αχαΐα
10/12/2018 Καθορίστηκαν με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη οι προθεσμίες και οι διαδικασίες χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής για την ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή των πληγέντων κτιρίων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
10/12/2018 Συνέντευξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη στο ραδιοφωνικό σταθμό «Alpha 98,9» και τη δημοσιογράφο κ. Γιάννα Παπαδάκου
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο