08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου
ATH.ENA CARD
image

Δελτία Τύπου06/04/2011

Ομιλία Σπ.Βούγια για την ευρυζωνικότητα

Ομιλία του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σπύρου Βούγια στο Συνέδριο Καινοτομίας του Economist με θέμα: «Μπορεί η Ελλάδα να βγει από την κρίση χωρίς επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα;»

Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 -


Κυρίες και Κύριοι,

Επιτρέψτε μου, κατ’ αρχάς, να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου για τη συμμετοχή μου στο σημερινό συνέδριο που έχει ως βασικό του θέμα την ανάδειξη της σημασίας των επενδύσεων στις ευρυζωνικές υποδομές. Πρόκειται για ένα ζήτημα στρατηγικής σημασίας για το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ζήτημα το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα των σχεδιασμών μας για τα μεγάλα δημόσια έργα της χώρας.

Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και ο Υπουργός μας, ο κ. Δημήτρης Ρέππας, πιστεύουμε ότι οι επενδύσεις στις ευρυζωνικές υποδομές – και κυρίως, εκείνες στα δίκτυα νέας γενιάς – μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας και, τελικά, στην ταχύτερη έξοδο της χώρας από την κρίση. Διότι μέσω της ανάπτυξης των ευρυζωνικών υποδομών δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας – ιδίως στους κλάδους των κατασκευών, του εμπορίου και της παραγωγής –, αναπτύσσονται καινοτόμες και φθηνότερες υπηρεσίες για τους πολίτες, ενώ παράλληλα η ίδια η ύπαρξη των ευρυζωνικών υποδομών καθιστά τον τόπο μας πιο ελκυστικό για επενδύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει θέσει ως βασικό του στόχο την προώθηση της ευρυζωνικότητας σε όλη την επικράτεια, ώστε να καταστεί «καθολική υπηρεσία». Διότι, στη δική μας αντίληψη, οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποτελούν Δημόσιο Αγαθό, στο οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσβαση στον καθένα, παντού και κάθε στιγμή. Η υλοποίηση αυτού του στόχου στηρίζεται πάνω σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στη δημιουργία της νέας εθνικής υποδομής δικτύου οπτικών ινών ανοιχτής πρόσβασης μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home) που θα διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση σε νέα δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων με την παροχή μεγάλου αριθμού νέων υπηρεσιών. Πρόκειται για ένα έργο εθνικής σημασίας με μεγάλη ανταποδοτικότητα που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να πραγματοποιήσει ένα σημαντικό ψηφιακό άλμα φέρνοντάς την δίπλα στις πιο προηγμένες χώρες του κόσμου. Είναι γεγονός ότι στο παρελθόν σημειώθηκαν κάποιες καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης του έργου, αυτή τη στιγμή όμως οι διαδικασίες εξελίσσονται κανονικά. Ήδη, ολοκληρώνεται η διαδικασία ανάδειξης τεχνικοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος θα αναλάβει δράση άμεσα καταρτίζοντας ειδική μελέτη στην οποία θα αποτυπώνεται ο βέλτιστος συνδυασμός παραμέτρων του έργου προκειμένου αυτό να καταστεί οικονομικά βιώσιμο – και άρα ελκυστικό στους επενδυτές –, να επιτυγχάνει τη μέγιστη γεωγραφική κάλυψη της χώρας και να είναι συμβατό με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού. Ταυτόχρονα, προωθείται η προκήρυξη του διαγωνισμού για τον νομικό σύμβουλο, ο οποίος θα ετοιμάσει τον φάκελο κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υποστηρίξει, σε συνεργασία με τον τεχνικοοικονομικό σύμβουλο, την προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου, σε συνδυασμό με παράλληλες δράσεις άλλων υπουργείων – όπως η αξιοποίηση των υφιστάμενων μητροπολιτικών δακτυλίων οπτικών ινών (τα λεγόμενα MAN) και η ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων σε νησιωτικές και αγροτικές περιοχές (Rural Broadband) – θα συνεισφέρει καθοριστικά στην εξασφάλιση υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο σύνολο σχεδόν της χώρας.

Ο δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την επίτευξη του στόχου της ευρυζωνικότητας παντού με ελεύθερη πρόσβαση για όλους συνδέεται με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ασύρματες/ κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, η πλήρης μετάβαση από την αναλογική στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, διαδικασία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013, θα απελευθερώσει σημαντικό τμήμα του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων – το λεγόμενο «ψηφιακό μέρισμα» – το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για νέες και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες. Το σημαντικό με την εξέλιξη αυτή είναι ότι ακόμη και περιοχές που δεν θα καλύπτονται από ενσύρματες δικτυακές υποδομές, θα έχουν τη δυνατότητα ασύρματης/κινητής πρόσβασης σε διαδικτυακές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας με τη χρήση νέων τεχνολογιών (LTE). Συνεπώς, κανένας δεν θα παραμένει εκτός ευρυζωνικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση του φάσματος, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη μια σειρά από στοχευμένες δράσεις, όπως η λειτουργία ομάδας εργασίας για την οργανωμένη και συντονισμένη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή, διαγωνιστικές διαδικασίες για την έκδοση του οριστικού χάρτη συχνοτήτων και την αποτίμηση του φάσματος (σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων), κτλ.

Τέλος, ο τρίτος πυλώνας της στρατηγικής του υπουργείου μας αφορά στην προώθηση ενός συνόλου νομοθετικών παρεμβάσεων οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την ευρυζωνικότητα.

Μεταξύ αυτών των νομοθετικών πρωτοβουλιών συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

-    Η κατάρτιση ενός σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τα Δικαιώματα Διέλευσης. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός διαφανούς και αποδοτικού θεσμικού πλαισίου που θα επιτυγχάνει τόσο τον εξορθολογισμό της διαδικασίας εκσκαφής, συντήρησης και αποκατάστασης των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όσο και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων αλλά και την ενθάρρυνση της συνεγκατάστασης. Το σχέδιο είναι ήδη έτοιμο και θα προωθηθεί άμεσα προς υπογραφή στα συναρμόδια υπουργεία.
-    Η καταγραφή των υφιστάμενων δικτυακών υποδομών της χώρας. Διότι κανείς αυτή την στιγμή δεν γνωρίζει ποιες είναι οι δικτυακές υποδομές σε εθνικό επίπεδο. Προς την κατεύθυνση αυτή, και σε Νόμο που προωθούμε αυτή την περίοδο για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, συμπεριλαμβάνουμε διάταξη σύμφωνα με την οποία οι φορείς που αναπτύσσουν δίκτυα οποιασδήποτε φύσης θα υποχρεούνται στο εξής να γνωστοποιούν την πρόθεση τους για εκσκαφή στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ταυτόχρονα προβλέπεται η δυνατότητα υποχρέωσης εγκατάστασης οπτικής ίνας σε αυτά τα δίκτυα προς μελλοντική χρήση για ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω διατάξεις θα υποστηριχθούν από σχετικό έργο του υπουργείου μας με τον τίτλο «Ψηφιακό Μητρώο Δικτυακών Υποδομών».
-    Ο καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών – σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και δημόσια κτίρια – μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Η ρύθμιση αυτή έχει ήδη υπογραφεί από την δική μας πλευρά και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς έγκριση. Στο ίδιο πλαίσιο, έχει ήδη υπογραφεί ανάλογη ΚΥΑ η οποία αφορά στην διασφάλιση της ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δημόσιων δικτύων σταθερής τηλεφωνίας.
-    Η προώθηση σειράς νομοθετικών ρυθμίσεων για την διευθέτηση θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση των κεραιών. Ειδικότερα, μέσω του νέου Νόμου περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και δύο νέων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων συντομεύεται και απλοποιείται σημαντικά η διαδικασία αδειοδότησης και εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων γεγονός το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός πιο ευνοϊκού πλαισίου για επενδύσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι νέες αυτές ρυθμίσεις είναι απολύτως συμβατές με τις αρχές διαφύλαξης της υγείας του πληθυσμού και της προστασίας του περιβάλλοντος.


Αυτή ήταν μια πολύ σύντομη παρουσίαση των θέσεων και του προσανατολισμού των παρεμβάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ενίσχυση της ευρυζωνικότητας. Ανακεφαλαιώνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω ότι στηρίζουμε τη δημιουργία δικτύων πρόσβασης επόμενης γενιάς στο πλαίσιο μιας ανοιχτής αγοράς και ενθαρρύνουμε την εισαγωγή και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, έχοντας ως απώτερο στόχο την εξασφάλιση ευρυζωνικής πρόσβασης στις ενοποιημένες υπηρεσίες επικοινωνίας, πληροφόρησης και τηλεόρασης για όλους τους πολίτες. Η παρουσία τόσων πολλών υπουργείων στη σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει εμπράκτως τη σπουδαιότητα που αποδίδει η Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, στην επιτυχή, ταχεία και ολοκληρωμένη μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή. Πρόκειται για μια πρόκληση κομβικής σημασίας για το μέλλον της Ελλάδας στην οποία είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε.


Σας ευχαριστώ,


Συνημμένα Αρχεία
word documentΟμιλία Σπ.Βούγια σε συνέδριο για την ευριζωνικότητα (.doc)
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων