15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Γραφείο Τύπου Δελτία Τύπου
ATH.ENA CARD
image

Δελτία Τύπου03/05/2010

Ομιλία του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Δημήτρη Ρέππα στο Forum του ΣΕΠΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 30 Απριλίου 2010

Ομιλία του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
Δημήτρη Ρέππα στο Forum του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ), με θέμα: «Η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή»
(ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental», Δευτέρα 3 Μαΐου 2010, ώρα 11:30)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Απαιτείται μια άλλη πολιτική αλλά και μια άλλη αντίληψη για την πολιτική.
Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στους τομείς ευθύνης του, προτάσσοντας τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη διαφάνεια. Προς τούτο ακολουθεί απαρέγκλιτα τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για όλες τις στρατηγικής σημασίας δράσεις του, τόσο σε νομοθετικό, όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

H ηλεκτρονική διαβούλευση για τα νομοσχέδια, στην οποία οι πολίτες καταθέτουν την άποψή τους για τις διατάξεις των νόμων που πρόκειται να ψηφιστούν, αναδεικνύει μια νέα, συμμετοχική διάσταση στη σχέση πολιτών και κράτους. Επιδίωξη του νέου μοντέλου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προωθεί η κυβέρνηση, είναι η «ηλεκτρονική» διεκπεραίωση των συναλλαγών του κοινού με το κράτος και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, μέσω διαδικτύου.
Εκτός από την ανάρτηση όλων των νομοθετικών μας πρωτοβουλιών και των αποφάσεων με οικονομικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, ακολουθήσαμε πλήρως τη διαδικασία της ανοικτής διακυβέρνησης για τις επιλογές μας στις διοικήσεις των φορέων ευθύνης μας. Η εμπειρία μας από τη διαδικασία αυτή, παρά τον επίπονο και χρονοβόρο χαρακτήρα που τελικά πήρε, ήταν απολύτως θετική.
Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες αλλάζουν ριζικά την κουλτούρα συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, αλλά και τη σχέση κράτους - πολίτη, αφού το διαδίκτυο «εγγυάται» σε μεγάλο βαθμό τη διαφάνεια και υποχρεώνει τους πολιτικούς και κρατικούς λειτουργούς σε δημόσια λογοδοσία.

Στο πλαίσιο της αυξημένης διαφάνειας, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο σύστημα επιτελικής παρακολούθησης των δημόσιων έργων που έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Υπουργείο. Πρόκειται για διάθεση των δημόσιων πληροφοριών στο κοινωνικό σύνολο, σε μια ανοιχτή διαδικτυακή πλατφόρμα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Το σύστημα αυτό, εκτός του ότι επιτρέπει τη συστηματική, αποτελεσματική και συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο κάθε έργου που εκτελείται στη χώρα από την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου, επιτρέπει στον κάθε πολίτη να παρακολουθεί, μέσω του διαδικτύου,  την πρόοδο των έργων που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται αναμφίβολα Διαφάνεια και Δημόσιο Συμφέρον. Τα επιμέρους Δ που συγκροτούν το μεγάλο Δ της Δημοκρατίας.
 
Η κρίση που διέρχεται σήμερα η χώρα μας ανέδειξε ανάγλυφα πολλά προβλήματα που μπορούν και πρέπει να λυθούν. Ένα από αυτά είναι το μέγεθος του δημόσιου τομέα και ειδικότερα ο πληθωρισμός των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σε όλη την κρατική μηχανή παρατηρούνται φαινόμενα πληθωρισμού, συχνά με παράλληλες, επικαλυπτόμενες ή απλά συναφείς αρμοδιότητες που δημιουργούν προβλήματα και κοστίζουν. Τα προβλήματα μεγεθύνονται λόγω ελλείμματος στην εφαρμογή της πληροφορικής. Είναι αναγκαίος ο τεχνολογικός και διοικητικός εκσυγχρονισμός.
Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν οδηγούν σε συγχωνεύσεις, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε οικονομίες κλίμακας και σε μια αποτελεσματικότερη λειτουργία τους κράτους προς όφελος του πολίτη.
Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συμβάλλει στη γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης στην κατεύθυνση αυτή, προχωρώντας στη συγχώνευση φορέων του «ομίλου ΟΣΕ» και φορέων των αστικών συγκοινωνιών. Συγκεκριμένα προχωρούμε στη συγχώνευση του ΟΣΕ, της ΓΑΙΑΟΣΕ και του ΕΔΙΣΥ, μειώνοντας έτσι τους φορείς των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών από πέντε σε τρεις.
Παράλληλα προχωρούμε στη συγχώνευση των φορέων αστικών συγκοινωνιών σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ, ΑΜΕΛ και ΗΣΑΠ)  και εκείνων μη σταθερής τροχιάς (ΗΛΠΑΠ και ΕΘΕΛ), μειώνοντας έτσι τους φορείς με αρμοδιότητα τις αστικές συγκοινωνίες από έξι σε τρεις.
Τέλος προχωρούμε στη συνένωση των τεσσάρων κατασκευαστικών εταιρειών του δημοσίου: ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ και ΟΕΚ (κατασκευαστικό τμήμα) σε μία Α.Ε. του Δημοσίου.   

Αξιοποιούμε τη σύγκλιση στο ίδιο Υπουργείο της αρμοδιότητας για τα μεγάλα δημόσια έργα με εκείνη της ανάπτυξης των ψηφιακών υποδομών. Κατά αυτόν τον τρόπο, όλα τα μεγάλα οδικά και σιδηροδρομικά έργα της χώρας σχεδιάζονται ώστε να συμπεριλαμβάνουν, κατά μήκος του οδικού ή του σιδηροδρομικού άξονα και παράλληλα με αυτόν, τάφρους υποδοχής οπτικών ινών, που στη συνέχεια θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της ψηφιακής υποδομής της χώρας. Παράλληλα, αποτυπώνουμε τις ήδη υπάρχουσες ψηφιακές υποδομές κατά μήκος υπαρχόντων οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων, τον τρόπο αξιοποίησης των οποίων θα εξετάσουμε ενδελεχώς στο πλαίσιο του μεγάλου έργου για την κατασκευή της εθνικής υποδομής οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH).
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αναφερθούμε και στο ραδιοφάσμα. Αποτελεί δημόσιο αγαθό και σπάνιο οικονομικό πόρο. Ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων κρατών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχωρούμε στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής αξιοποίησης του ραδιοφάσματος που στη χώρα μας αναπτύσσεται για πρώτη φορά. Η διαμόρφωση της στρατηγικής αυτής προϋποθέτει και την αποτίμηση της αξίας του ραδιοφάσματος, ανά περιοχή συχνοτήτων, η οποία και θα καταδείξει τις συμφερότερες από άποψη οικονομική, κοινωνική και πολιτική χρήση των επί μέρους περιοχών του ραδιοφάσματος.
Προκειμένου, δε, να υποστηριχθεί το Υπουργείο σε αυτή την προσπάθειά του, έχουμε ήδη αναρτήσει στο διαδίκτυο προς διαβούλευση σχέδιο προκήρυξης τεχνικού-οικονομικού συμβούλου. Η διαδικασία αυτή θα μας βοηθήσει σημαντικά στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για την υλοποίηση της στρατηγικής ραδιοφάσματος.
 
Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η δεδηλωμένη πρόθεσή μας για ορθολογική αξιοποίηση του ραδιοφάσματος, ειδικά του ψηφιακού μερίσματος που θα προκύψει με την τελική μετάβαση στην ψηφιακή ευρυεκπομπή, κινητοποιεί το ενδιαφέρον κοινωνικών και επιχειρηματικών δυνάμεων της τηλεπικοινωνιακής και ραδιοτηλεοπτικής αγοράς. Ήδη ο κλάδος των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας εκδηλώνει ενδιαφέρον και πρωτοβουλίες για επενδύσεις στον τομέα των ευρυζωνικών ασύρματων υποδομών, ύψους 1, 8 δις Ευρώ την επόμενη τριετία. Προκειμένου να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε οι επενδύσεις αυτές να πραγματοποιηθούν, προχωρούμε ήδη στη διαμόρφωση ενός ορθολογικού και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας κεραιοσυστημάτων. Στόχος μας είναι η δραστική μείωση του χρόνου αδειοδότησης, ο οποίος σήμερα είναι απαράδεκτα μεγάλος. Απαραίτητη, δε, προϋπόθεση σε όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι ο απαρέγκλιτος σεβασμός στις  αρχές της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου της χώρας. Προκειμένου να παρακολουθείται συστηματικά και σε μόνιμη βάση η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στη χώρα μας, συγκροτούμε το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικής  Ακτινοβολίας.
Προχωρούμε στην ενδοκυβερνητική διαβούλευση, που θα ακολουθηθεί βεβαίως από δημόσια διαβούλευση, για την έκδοση του χάρτη συχνοτήτων ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής καθώς και εκείνου για την τηλεοπτική ευρυεκπομπή στην περίοδο της οριστικής λειτουργίας της ψηφιακής ευρυεκπομπής. Παράλληλα ξεκινάμε τη διαδικασία διεθνούς συντονισμού συχνοτήτων με τα τηλεπικοινωνιακώς όμορα κράτη, σύμφωνα με τους κανόνες της διεθνούς ένωσης τηλεπικοινωνιών (ITU). Επιπλέον ξεκινήσαμε ήδη την ενδοκυβερνητική διαβούλευση για την αντιμετώπιση και επίλυση του πολύπλοκου θέματος της χωροθέτησης, εγκατάστασης και λειτουργίας πάρκων κεραιών.

Παρά τους σημαντικούς διαθέσιμους πόρους του Γ΄ KΠΣ για την Kοινωνία της Πληροφορίας, οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν την τελευταία πενταετία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, η έλλειψη συντονισμού και η αδυναμία των φορέων του δημόσιου τομέα να λειτουργήσουν παραγωγικά, είχε ως αποτέλεσμα οι Έλληνες πολίτες να μην απολαμβάνουν τις δυνατότητες και τα οφέλη μιας Ψηφιακής Πολιτείας που οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ήδη προσφέρουν στους πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
    Ως Κυβέρνηση έχουμε θέσει τους στόχους μας και τους ακολουθούμε πιστά. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μηνών προχωρούμε στη δημιουργία ενός ορθολογικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς με αντικειμενικά κριτήρια. Γνώμονα σε όλες τις παρεμβάσεις μας έχουμε τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την ενίσχυση των δικαιωμάτων του πολίτη. 
    Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζουμε θερμά την πρωτοβουλία του ΣΕΠΕ να διοργανώσει το σημερινό φόρουμ διαλόγου για την ψηφιακή ανάκαμψη της χώρας μας μέσα από τη δημιουργική σύμπραξη δημοσίου τομέα, χρηματοπιστωτικού κλάδου και αγοράς.
    Η Ελλάδα μπορεί να ανακάμψει και να πρωταγωνιστήσει. Οφείλουμε να την κάνουμε να μπορεί, ΤΩΡΑ.


Συνημμένα Αρχεία
word documentΔΤ 2010.0503 ομιλία Δ.Ρέππα Forum ΣΕΠΕ.doc
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων