15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Αναρτήσεις Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
ATH.ENA CARD
image

Αναρτήσεις Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών11/12/2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση δέκα επτά (17) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, ολοκλήρωσε την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων, που υποβλήθηκαν επί των πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά και των αποκλειομένων, που καταρτίσθηκαν την 20η Νοεμβρίου 2018, από το Σ.Ε.Π., για τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης:
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών:
➢ Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών (Δ31),
➢ Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (Δ32),
➢ Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Μεταφορών (Δ33)
Γενική Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
➢ Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34),
➢ Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35),
➢ Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36)
Πιο συγκεκριμένα το Σ.Ε.Π. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. μετά από τη μελέτη για κάθε υποψήφιο/-α – ενιστάμενο/-νη και για κάθε ένστασή του/της χωριστά:
(i) της ένστασής του/της και των τυχόν συνημμένων σε αυτή, (ii) της αρχικής αιτήσεώς του/της με το συνοδευτικό αυτής βιογραφικό του/της, που αφορά η κάθε ένσταση, (iii) της υπηρεσιακής βεβαιώσεως της Διεύθυνσης Διοίκησης (Δ4) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για κάθε υποψήφιο/-α – ενιστάμενο/-νη και για κάθε αίτησή του/της χωριστά, που αφορά η κάθε ένσταση, (iii) του φακέλου, που συνοδεύει τις αιτήσεις του κάθε υποψήφιου/-ας – ενιστάμενου /– νης και περιλαμβάνει τα ανωτέρω περιγραφόμενα έγγραφα καθώς και τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα του κάθε υποψήφιου/-ας – ενιστάμενου/-νης, που τηρούνται στο προσωπικό του/της μητρώο και (iv) της με αριθμ.πρωτ. οικ 46240/15-06-2018 Προκήρυξης (ΑΔΑ: 6ΓΗΦ465ΧΘΞ-Ρ0Ι) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α) έκανε μερικώς αποδεκτές τις ενστάσεις των υποψηφίων με τον κατωτέρω ΑΔΤ:
1. ΑΒ201853
2. ΑΕ525645
3. ΑΜ097744


Β) έκρινε απορριπτέες τις ενστάσεις των υποψηφίων με τους κατωτέρω Α.Δ.Τ.:
1. ΑΒ348811
2. AE082414
3. ΑΕ102752
4. ΑΚ800079
5. ΑΚ804731
6. ΑΝ045758
7. ΑΝ051749
8. AN591708
9. Ρ696462

 
Συνημμένα Αρχεία
pdf document6ΓΗΦ465ΧΘΞ-Ρ0Ι.pdf
pdf documentΑποτελέσματα εξέτασης ενστάσεων Δ31-Δ36
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων