13/11/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθμ.πρωτ.:Οικ.46240/15-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΗΦ465ΧΘΞ-Ρ0Ι)-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ7,Δ8,Δ29,Δ30
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Επιβατικές Μεταφορές Τμήμα Αστικών Μεταφορών Αδειοδότηση ΕΔΧ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ATH.ENA CARD
image

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας



21/02/2017

ΠΕ Αχαΐας - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφισταμένης άδειας σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012


Ο  Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ  Περιφ . Δυτ. Ελλάδος  Κ Α Λ Ε Ι

κάθε ενδιαφερόμενο για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή τη μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο , να υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι την 31η Μαρτίου 2017.


Με την αίτηση του, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσδιορίσει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για τις οποίες ζητείται   άδεια ή άδειες, το είδος της άδειας ή αδειών και τον αριθμό τους ανά έδρα.
Οι υφιστάμενες έδρες- διοικητικές μονάδες  ΕΔΧ αυτοκινήτων στην Περιφερική Ενότητα Αχαΐας , όπως καθορίστηκαν με την με αρ. 102/08.06.2012 (ΦΕΚ 2549/Β/19.09.2012) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ82Α΄) είναι οι εξής:
 Μία (1) έδρα - ενιαία διοικητική μονάδα των πέντε (5) δημοτικών ενοτήτων: Πατρέων−Βραχνεϊκων−Μεσσάτιδος−Παραλίας και Ρίου.
 Μία (1) έδρα − διοικητική μονάδα στη δημοτική ενότητα Καλαβρύτων.
 Μία (1) έδρα - ενιαία διοικητική μονάδα με συνένωση των εδρών Δάφνης και Πάου, στη δημοτική  ενότητα Παϊων.
 Μία (1) έδρα - διοικητική μονάδα στη δημοτική  ενότητα Κλειτορίας.
 Μία (1) έδρα - ενιαία διοικητική μονάδα με συνένωση των εδρών: Τριπόταμα−Αροανία και Λιβάρτζι στη δημοτική ενότητα Αροανίας.
 Μία (1) έδρα - ενιαία διοικητική μονάδα των τριών (3) δημοτικών ενοτήτων: α) Αιγίου που περιλάμβανε τις έδρες Αιγίου− Βλιμιτίκων-Κουνινών και Τέμενης, β) Διακόπτου που περιελάμβανε τις έδρες Διακόπτου και Ριζόμυλου και γ) Συμπολιτείας που περιελάμβανε τις έδρες Ροδοδάφνης -Λόγγου και Σελιανίτικων.
 Μία (1) έδρα - διοικητική μονάδα στη δημοτική ενότητα Ερινεού.
 Μία (1) έδρα - ενιαία διοικητική μονάδα των δύο (2) δημοτικών ενοτήτων: α) Ακράτας που περιελάμβανε τις έδρες Ακράτας - Παραλίας Πλατάνου και Πλατάνου, β) Αιγείρας που περιελάμβανε την έδρα Αιγείρας.
 Μία (1) έδρα - διοικητική μονάδα στη δημοτική ενότητα Δύμης.
 Μία (1) έδρα - ενιαία διοικητική μονάδα των τριών (3) δημοτικών ενοτήτων: α) Λαρισού που περιελάμβανε τις έδρες Λάππα, Λακκόπετρας, Ριόλου, Αράξου, Καγκάδι και Μιχοϊου, β) Μόβρης που περιελάμβανε τις έδρες Σαγεϊκων − Λιμνοχωρίου και Καρεϊκων και γ) Ωλενίας που περιελάμβανε τις έδρες Μαζαρακίου, Λουσικών και Άρλας.
 Μία (1) έδρα - διοικητική μονάδα στην τοπική κοινότητα Ερυμάνθειας της δημοτικής  ενότητας Τριταίας.
 Μία (1) έδρα - διοικητική μονάδα στην τοπική κοινότητα Αλεποχωρίου της δημοτικής  ενότητας Τριταίας.
 Μία (1) έδρα - διοικητική μονάδα στην τοπική κοινότητα Βελιμαχίου της δημοτικής  ενότητας Τριταίας.
 Μία (1) έδρα - διοικητική μονάδα στην τοπική κοινότητα Σταυροδρομίου της δημοτικής  ενότητας Τριταίας.
 Μία (1) έδρα - διοικητική μονάδα στην τοπική κοινότητα Σκιαδά της δημοτικής  ενότητας Τριταίας.
 Μία (1) έδρα - διοικητική μονάδα στην τοπική κοινότητα Ισώματος της δημοτικής ενότητας Φαρρών.
 Μία (1) έδρα - διοικητική μονάδα στην τοπική κοινότητα Φαρών της δημοτικής ενότητας Φαρρών.
 Μία (1) έδρα - διοικητική μονάδα  στην τοπική κοινότητα Σταροχωρίου της δημοτικής ενότητας Φαρρών.
 Μία (1) έδρα - διοικητική μονάδα  στην τοπική κοινότητα Χαλανδρίτσας της δημοτικής ενότητας Φαρρών.
 Μία (1) έδρα - διοικητική μονάδα στην τοπική κοινότητα Βασιλικού της δημοτικής ενότητας Φαρρών.
 Μία (1) έδρα -  διοικητική μονάδα στη δημοτική  ενότητα Λεοντίου.
 Μία (1) έδρα - διοικητική μονάδα  στη δημοτική ενότητα Καλεντζίου.

 




Συνημμένα Αρχεία
pdf documentPROSKLHSH_TAXI_AXAIA2017.pdf
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας