15/04/2019 Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ | 08/03/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 08/01/2019 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα English Department of Railway Safety (NSA) Legislation
ATH.ENA CARD
image

Legislation


 

Railway Safety

Statute
Subject
Presidential decree 160 (Official Gazette of the Hellenic Republic A’ 201/23.08.2007)
Harmonisation of Greek Law with the directive 2004/49/EC (Safety Directive)
Presidential decree 186 (Official Gazette of the Hellenic Republic A’ 21/12.09.2007)
Amendment of presidential decree 293/1999 «Constitution of Ministry of Transport and Communications (Α΄263)»
Presidential decree 71 (Official Gazette of the Hellenic Republic A’ 127/03.08.2010)
Amendment of presidential decree 160/2007 (A’ 201) for the adaptation of the Greek legislation to the provisions of Directive 2008/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Directive 2004/49/EC on safety on the Community’s railways, and of Commission Directive 2009/149/EC of 27 November 2009 amending Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council as regards common safety indicators and common methods to calculate accident costs
Law 3534 (Official Gazette of the Hellenic Republic Α’ 40/23.02.2007)
Penalties in relation with the implementation of directive 2004/49/EC
Regulation 653/2007 of Committee of 13 June 2007
on the use of a common European format for safety certificates and application documents in accordance with Article 10 of Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council and on the validity of safety certificates delivered under Directive 2001/14/EC
Commission Regulation (EC) No 352/2009 of 24 April 2009
on the adoption of a common safety method on risk evaluation and assessment as referred to in Article 6(3)(a) of Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council
Commission Decision 2009/460/EC of 5 June 2009
on the adoption of a common safety method for assessment of achievement of
safety targets
Commission Regulation (EU) No 1158/2010 of 9 December 2010
on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining railway safety certificates
Commission Regulation (EU) No 1169/2010 of 10 December 2010
on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining a railway safety authorisation
Ministerial decision ΑΣ.4.2/οικ.26697/2422 (Official Gazette of the Hellenic Republic B’ 986/22.05.2009)
Safety certification of railway undertakings and safety authorization of the
infrastructure manager
Commission Regulation 445/2011 of 10 May 2011
on a system of certification of entities in charge of maintenance for freight wagons and amending Regulation (EC) No 653/2007
Commission Decision 2010/409/EU of 19 July 2010
on Common Safety Targets as referred to in Article 7 of Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council
Commission Decision 2012/226/EU of 23 April 2012
on the second set of common safety targets as regards the rail system
Legislative Act (Official Gazette of the Hellenic Republic Α’ 246/18.12.2012)
Urgent provisions for economic
development of the country
Joint ministerial decision 52167/4683 (Official Gazette of the Hellenic Republic Β’ 37/20.01.2012)
Adaptation of Greek Law to the provisions of Commission Directive 61/2010/EU of 2 September 2010 adapting for the first time the Annexes to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods to scientific and technical progress
Ministerial decision Φ4/οικ.27887/2166 (Official Gazette of the Hellenic Republic B’ 643/23.05.2006)
Approval of technical safety rules
for railway transport
Ministerial decision ΑΣ10/11249/1018 (Official Gazette of the Hellenic Republic B’ 911/19.05.2006)
Amendment of ministerial decision Φ4/οικ.27887/2166/23.5.2006
Traffic Operation Rules and Signalling Rules of Hellenic Railways
Notified to European Commission
as National Safety RulesCertification of train drivers

Statute
Subject
Law 3911 (Official Gazette of the Hellenic Republic Α’ 12/08.02.2011)
Certification of train drivers and other provisions
Commission Decision 2010/17/EC of 29 October 2009
on the adoption of basic parameters for registers of train driving licences and complementary certificates provided for under Directive 2007/59/EC of the European Parliament and of the Council
Commission Regulation (EU) 36/2010 of 3 December 2009
on Community models for train driving licences, complementary certificates, certified copies of complementary certificates and application forms for train driving licences
Release document ΑΣ.19/60169/6396 (Official Gazette of the Hellenic Republic Β’ 250/13.02.2012)
Procedure for obtaining a train driver licence
Joint ministerial decision ΑΣ19/οικ.45403/4662 (Official Gazette of the Hellenic Republic Β’ 3011/13.11.2012)
Recognition of training centres of train drivers
Joint ministerial decision ΑΣ19/οικ.49045/5005 (Official Gazette of the Hellenic Republic Β’ 3178/29.11.2012)
Recognition of train drivers examinersInteroperability

Statute
Subject
Presidential decree 104 (Official Gazette of the Hellenic Republic A’ 181/12.10.2010)
Harmonisation of Greek Law to the provisions of the Directive 2008/57/EC of the European Parliament and the Council of 17 June 2008, on the interoperability of the rail system within the Community, and of the Commission Directive 2009/131/EC of 16 October 2009 amending Annex VII to Directive 2008/57/EC
Commission Decision of 2007/756/EC of the Committee of 9 November 2007
adopting a common specification of the national vehicle register provided for under Articles 14(4) and (5) of Directives 96/48/EC and 2001/16/EC for the establishment of common specification for the national registration of vehicles that is forecasted in article 14 paragraphs 4 and 5 the directive 96/48/EC and the directive 2001/16/EC
Commission Decision 2011/107/EU of 10 February 2011
amending Decision 2007/756/EC adopting a common specification of the national vehicle register
Commission Decision 2010/713/EU of 9 November 2010
on modules for the procedures for assessment of conformity, suitability for use and EC verification to be used in the technical specifications for interoperability adopted under Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council
Joint ministerial decision ΑΣ.4.1/17740/1966 (Official Gazette of the Hellenic Republic Β’ 2525/07.11.2011)
Adaptation of Greek Law to the provisions Commission Directive 2011/18/EU
of 1 March 2011 amending Annexes II, V and VI to Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the rail system within the Community
Ministerial decision ΑΣ16.4/οικ.24863/2723 (Official Gazette of the Hellenic Republic Β’ 1812/08.06.2012)
Decision of the Minister for Infrastructure, Transport and Networks on the procedure, the documents to be submitted as well as any other relevant details, regarding the submission of application for the authorisation of placing in service of rail subsystems, rail vehicles or series of rail vehicles
National Reference Document
Notified national rules to the European Railway Agency for the authorisation of placing in service of rolling stockTechnical Specifications for Interoperability

High-speed rail system (HR) and conventional rail system (CR)
TSI
Number
Safety in railway tunnels
2008/163/ΕΚ
2012/464/ΕΕ
Persons with reduced mobility
2008/164/EK
2012/464/ΕΕ


High-speed rail system (HR)
TSI
Number
Infrastructure
2002/732/ΕΚ
---
2008/217/ΕΚ
2012/464/ΕΕ
Energy
2002/733/ΕΚ
---
2008/284/ΕΚ
2011/274/EE
2012/464/ΕΕ
Control-command and signalling
2002/731/ΕΚ
---
2004/447/ΕΚ
2006/860/ΕΚ
2007/153/ΕΚ
2008/386/ΕΚ
2009/561/ΕΚ
2010/79/ΕΚ
Rolling stock
2002/735/ΕΚ
---
2008/232/ΕΚ
---
2012/464/ΕΕ
Operation (Traffic operation and management)
2002/734/ΕΚ
---
2008/231/ΕΚ
2010/640/EE
2012/464/ΕΕ
2012/757/EE
Maintenance
2002/730/ΕΚ
---


Conventional rail system (CR)
TSI
Number
Infrastructure
2011/275/ΕΕ
2012/464/ΕΕ
Control-command and signalling
2006/679/ΕΚ
2006/860/ΕΚ
2007/153/ΕΚ
2008/386/ΕΚ
2009/561/ΕΚ
2010/79/ΕΚ
Rolling stock-noise
2006/66/ΕΚ
2011/229/EE
2012/464/ΕΕ
Locomotives and passenger
rolling stock
2011/291/EE
2012/464/ΕΕ
Rolling stock-freight wagons
2006/861/ΕΚ
2009/107/ΕΚ
2012/464/ΕΕ
Traffic operation and management
2006/920/ΕΚ
2009/107/ΕΚ
2010/640/EE
2011/314/EE
2012/464/ΕΕ
2012/757/EE
Telematic applications for freight
62/2006/ΕΚ
Telematic application for passenger services
454/2011/5.5.2011Rest Statutes

Statute
Subject
Law 3710 (Official Gazette of the Hellenic Republic Α’ 216/23.10.2008)
Regulations on transport issues and
other provisions
Law 3891 (Official Gazette of the Hellenic Republic Α’ 188/04.11.2010)
Restructure, rationalisation and development of OSE (Hellenic Railways) and TRAINOSE and other provisions for the rail sector
Regulation (EC) 91/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002
on rail transport statistics
Presidential decree 161 (Official Gazette of the Hellenic Republic A’ 200/01.10.2009)
Harmonisation of Greek Law to the provisions of Council Directive 2005/47/EC of 18 July 2005 on the Agreement between the Community of European Railways (CER) and the European Transport Workers’ Federation (ETF) on certain aspects of the working conditions of mobile workers engaged in interoperable cross-border services in the railway sector
Joint ministerial decision Δ13/0/121 (Official Gazette of the Hellenic Republic Β’ 53/24.06.2007)
Measures against the emission of
gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery in compliance with the provisions of directive 97/68/EC as amended with the directives 2001/63/EC, 2002/88/EC and 2004/26/EC of the Council of 17 August 2001, 9 December 2002 and 21 April 2004, respectively
Joint ministerial decision Δ13/Ο/3967 (Official Gazette of the Hellenic Republic Β’ 741/05.05.2011)
Amendment of the Joint ministerial decision Δ13/Ο/121/4-1-2007 «Measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery in compliance with the provisions of directive 97/68/EC as amended with the directives 2001/63/EC, 2002/88/EC and 2004/26/EC of the Council of 17 August 2001, 9 December 2002 and 21 April 2004, respectively» in compliance with the provisions of Commission Directive 2010/26/EU
of 31 March 2010 amending Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machineryAll statutes above can be accessed and downloaded from the relevant field of the present site.

Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων