13/11/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθμ.πρωτ.:Οικ.46240/15-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΗΦ465ΧΘΞ-Ρ0Ι)-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ7,Δ8,Δ29,Δ30
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Ι-ΚΤΕΟ Στοιχεία Κυκλοφορούντων Δικύκλων και Βαρέων Οχημάτων
ATH.ENA CARD
image

Στοιχεία Κυκλοφορούντων Δικύκλων και Βαρέων Οχημάτων


Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για

α) τον αριθμό των μοτοσικλετών ανά νομό, ανάλογα με την περίοδο της ταξινόμησής τους – έως και το 2006 αθροιστικά και από το 2006 έως και το 2009 κατ΄ έτος και το γενικό σύνολο ανά νομό έως 31/12/2009
 
β) τον αριθμό των κυκλοφορούντων βαρέων οχημάτων (>3,5 τ) ανά νομό και κατά κωδικό (ελκυστήρας, επικαθήμενο, κ.ο.κ.)


Συνημμένα Αρχεία
excel spreadsheetΑριθμός κυκλοφορούντων δικύκλων
excel spreadsheetΑριθμός κυκλοφορούντων βαρέων οχημάτων (Μ.Β. >3,5 τα)
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας