13/11/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αριθμ.πρωτ.:Οικ.46240/15-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΗΦ465ΧΘΞ-Ρ0Ι)-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ7,Δ8,Δ29,Δ30
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών μέσω Η/Υ (ΜΣΘΕΥΟ) Ενημέρωση (Update ΔΕΚ2009) εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικής κατηγορίας εξετάσεων Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.
ATH.ENA CARD
image

Ενημέρωση (Update ΔΕΚ2009) εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικής κατηγορίας εξετάσεων Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.


Τα συνημμένα συμπιεσμένα αρχεία, περιλαμβάνουν την Ενημέρωση (Update ΔΕΚ2009) του εκπαιδευτικού λογισμικού Edudrive-A και Testdrive-A, των οποίων η αρχική τους έκδοση, έχει ήδη εγκατασταθεί σε υπολογιστές των Σχολών Οδηγών και αφορούν την ειδική κατηγορία εξετάσεων του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.
Ειδικότερα:
 
A. Σε ότι αφορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης Edudrive-Α, τα βήματα της ενημέρωσης είναι:
 1. Κατεβάζετε το αρχείο updateEdudrive-A-1209.zip
 2. Αποσυμπιέζετε στον τοπικό σας δίσκο το περιεχόμενο του.
 3. Τρέχετε το πρόγραμμα updateEdudrive-A-1209.exe
 4. Πατάτε το κουμπί έναρξη.
 5. Σε περίπτωση που σας ζητηθεί, επιλέγετε τον φάκελο στον οποίο είχε εγκατασταθεί η εφαρμογή Edudrive-A.
  Η ενημέρωση διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα.
 
Β. Σε ότι αφορά το πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης TestDrive-a, τα βήματα της ενημέρωσης είναι:
 1. Κατεβάζετε το αρχείο updateTestDrive-a-1209.zip
 2. Αποσυμπιέζετε στον τοπικό σας δίσκο το περιεχόμενο του.
 3. Τρέχετε το πρόγραμμα updateTestDrive-a-1209.exe
 4. Πατάτε το κουμπί έναρξη.
 5. Σε περίπτωση που σας ζητηθεί, επιλέγετε τον φάκελο στον οποίο είχε εγκατασταθεί η εφαρμογή TestDrive-A.
 Η ενημέρωση διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα.


Συνημμένα Αρχεία
zip/rar fileΕνημέρωση αρχείων Edudrive
zip/rar fileΕνημέρωση αρχείων Testdrive
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας