06/11/2017 Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτικού προσωπικού ΚΤΕΟ για το έτος 2017
 Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα Μεταφορές Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια Θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών μέσω Η/Υ (ΜΣΘΕΥΟ) Ενημέρωση (Update ΔΕΚ2009) εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικής κατηγορίας εξετάσεων Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.
image

Ενημέρωση (Update ΔΕΚ2009) εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικής κατηγορίας εξετάσεων Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.


Τα συνημμένα συμπιεσμένα αρχεία, περιλαμβάνουν την Ενημέρωση (Update ΔΕΚ2009) του εκπαιδευτικού λογισμικού Edudrive-A και Testdrive-A, των οποίων η αρχική τους έκδοση, έχει ήδη εγκατασταθεί σε υπολογιστές των Σχολών Οδηγών και αφορούν την ειδική κατηγορία εξετάσεων του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.
Ειδικότερα:
 
A. Σε ότι αφορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης Edudrive-Α, τα βήματα της ενημέρωσης είναι:
 1. Κατεβάζετε το αρχείο updateEdudrive-A-1209.zip
 2. Αποσυμπιέζετε στον τοπικό σας δίσκο το περιεχόμενο του.
 3. Τρέχετε το πρόγραμμα updateEdudrive-A-1209.exe
 4. Πατάτε το κουμπί έναρξη.
 5. Σε περίπτωση που σας ζητηθεί, επιλέγετε τον φάκελο στον οποίο είχε εγκατασταθεί η εφαρμογή Edudrive-A.
  Η ενημέρωση διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα.
 
Β. Σε ότι αφορά το πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης TestDrive-a, τα βήματα της ενημέρωσης είναι:
 1. Κατεβάζετε το αρχείο updateTestDrive-a-1209.zip
 2. Αποσυμπιέζετε στον τοπικό σας δίσκο το περιεχόμενο του.
 3. Τρέχετε το πρόγραμμα updateTestDrive-a-1209.exe
 4. Πατάτε το κουμπί έναρξη.
 5. Σε περίπτωση που σας ζητηθεί, επιλέγετε τον φάκελο στον οποίο είχε εγκατασταθεί η εφαρμογή TestDrive-A.
 Η ενημέρωση διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα.


Συνημμένα Αρχεία
zip/rar fileΕνημέρωση αρχείων Edudrive
zip/rar fileΕνημέρωση αρχείων Testdrive
Εκτύπωση

image

Θέματα Ενδιαφέροντος


Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας